Anh đang đợi em trong gió và mưa (Fēng lǐ yǔ lǐ wǒ děng zhuó nǐ - 風裡雨裡我等著你)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 92

b [A] #
x2

Intro: [A][F#m]-[D][E] –[A][F#m]-[Bm][E][A]

1. 片片黄叶落满了地
[A] piàn piàn huáng yè luò mǎn liǎo [F#m] dì
又是一个相思的秋季
yòu shì [Bm] yī gè xiāng sī dí qiū [E] jì
多少个日夜为你担心
[A] duō shǎo gè rì yè [F#m] wéi nǐ dān xīn
是否你也把我想起
[Bm] shì fǒu nǐ yě bǎ wǒ xiǎng [E] qǐ

2. 大雁飞走又飞回去
[A] dà yàn fēi zǒu yòu fēi huí [F#m] qù
依然还没有你的消息
yī rán [Bm] huán méi yǒu nǐ dí xiāo [E] xī
痴情的话儿记在心里
[A] chī qíng dí huà ér [F#m] jì zài xīn lǐ
一字一句留在梦里
[Bm] yī zì yī jù [E] liú zài mèng [A] lǐ

Chorus: 风里雨里我等着你
[A] fēng lǐ yǔ lǐ [F#m] wǒ děng zhuó nǐ
等你给我一个惊喜
[D] děng nǐ gěi wǒ yī gè jīng [E] xǐ
你若回头 我就看到你
[A] nǐ ruò huí tóu wǒ [F#m] jiù kàn dào nǐ
风雨也不改的勇气
[Bm] fēng yǔ yě bù [B7] gǎi dí yǒng [E] qì

风里雨里我等着你
[A] fēng lǐ yǔ lǐ [F#m] wǒ děng zhuó nǐ
望穿秋水我也愿意
[D] wàng chuān qiū shuǐ wǒ yě yuàn [E] yì
你若真心 我拿命珍惜
[A] nǐ ruò zhēn xīn wǒ [F#m] ná mìng zhēn xī
风雨见证我的情意
[Bm] fēng yǔ jiàn zhèng [E] wǒ dí qíng [A] yì


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận