Bài ca học trò

Sáng tác: Phan Ni Tấn | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 4135

b [Em] #
x2

Kính thưa [Em] thầy đây bài chính tả của con
Bài chính tả viết về nước [G] Mỹ
Con viết hai [D] lần sai chữ [Em] "America"
Con viết hai [D] lần sai chữ [C] "communist"
Con viết hai [D] lần sai chữ [Em] "liberty".

Làm sao [Em] được, làm sao được bởi anh con vừa [G] chết
Kính thưa [Bm] thầy đây bài luận triết của [Em] con
Một căn nhà và một trái [G] phá
Một đám cưới [D] hồng bên cạnh một đám [Em] ma
Một kiếp sống [D] tàn dưới biển người no [C] ấm
Ôi tiếng hát [D] nào bên [B7] lệ em tuôn [Em] mau.

Làm sao [Em] thuộc bài con [C] học để vinh thân đời [G] sau
Kính thưa [B7] thầy đây là bài toán của [Em] con
Những đường [C] cong, đường [Em] thẳng đều có gài [Am] mìn
Từ trong thành [G] phố có bạn, có Mỹ, [B7] có con gái học [Em] trò
Đường vào [D] rừng có hầm hố cá [G] nhân
Đường vào [B7] đời có xương máu căm [Em] hờn.

Con đã chứng minh nhiều [Am] lần
Đường ngoằn [G] ngoèo qua Mỹ, qua [B7] Paris thật ngắn
Nhưng không thể nối [D] liền Sài gòn, Hà [G] Nội
Nhưng không thể nối [D] liền thành phố với làng [Em] quê
Con không đậu tú [D] tài để đi sĩ quan Đà [B7] Lạt
Con không đậu tú [G] tài để thành bác sĩ, kỹ [Em] sư.

Kính thưa [Em] thầy đây bài thuộc lòng của con
Tổ quốc Việt [Am] Nam bốn ngàn năm văn [G] hiến
Một [Bm] trăm năm Pháp [C] thuộc, hai [D] mươi năm đoạ [Em] đày
Làm sao con thuộc [B7] được chuyện Kiều, Nguyễn [Em] Du.

Những bài [Em] thơ mùa thu Nguyễn [G] Khuyến
Những bài công [D] dân sử địa
Những bài [Bm] học con ngại ngùng không dám đọc [C] to
Trên đường [B7] phố hay những vùng ngoại [Em] ô.

Kính thưa [Em] thầy đây là quyển vở của [C] con
Suốt một [Am] năm chưa một tờ có [G] chữ
Con để [D] dành ép khô những dòng nước mắt
Của cha con, của mẹ [Bm] con, của chị con và [B7] của chính [Em] con.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận