Bài ca tôm cá (Anh thầy ngôi sao OST)

Sáng tác: Thịnh Kainz & Kata Trần | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1616

b [C] #
x2

[C] Nắng trong và [G] trời xanh
[Am] Gió đem hương [F] thơm lành
[C] Sóng đưa từng [G] lời ru
[F] Ôi à ối [G] a ôi [C] à.

Một ngày [C] nắng đã lên vui [G] đi ta lo gì
Đời [Am] có bao lâu có mấy [F] khi
Thuyền xuôi [C] gió dẫu phong ba [G] ta vẫn kiên trì
[F] Sóng cả đừng [G] ngã tay [C] chèo.

Hò [C] dô kéo lên cá [G] tôm
Làng [Am] ta vui ca sớm [F] hôm
Hò [C] dô kéo lên ước [G] mơ
Ngoài [Am] kia tôm cá đang chờ
[F] Kìa tôm cá đang chờ

Hò [C] dô kéo lên cá [G] tôm
Làng [Am] ta vui ca sớm [F] hôm
Hò [C] dô kéo lên ước [G] mơ
Ngoài [Am] kia tôm cá đang chờ
[F] Kìa tôm cá đang chờ

[C] Dô hò dô
Ta [G] kéo ta kéo lưới lên
[Am] Dô hò dô
Ta [F] kéo ta kéo lưới lên

[C] Dô hò dô
Ta [G] kéo ta kéo lưới lên
[Am] Dô hò dô
Ta [F] kéo ta kéo lưới lên

Một ngày [C] mới đã lên vui [G] đi ta lo gì
Đời [Am] có bao lâu có mấy [F] khi
Thuyền xuôi [C] gió dẫu phong ba [G] ta vẫn kiên trì
[F] Sóng cả đừng [G] ngã tay [C] chèo.

Hò [C] hơ ho hơ ho [G] hơ
Hò [Am] hơ ho hơ ho [F] hơ
Hò [C] dô kéo lên ước [G] mơ
Ngoài [Am] kia tôm cá đang chờ
[F] Kìa tôm cá đang chờ

Hò [C] dô kéo lên cá [G] tôm
Làng [Am] ta vui ca sớm [F] hôm
Hò [C] dô kéo lên ước [G] mơ
Ngoài [Am] kia tôm cá đang chờ
[F] Kìa tôm cá đang chờ

[Am] Từng đoàn thuyền [G] đi về phía mặt [D] trời [F] [Em]
[Am] Dòng người vội [G] lao mình giữa biển [D] khơi [F] [Em]

Hò [C] dô kéo lên cá [G] tôm
Làng [Am] ta vui ca sớm [F] hôm
Hò [C] dô kéo lên ước [G] mơ
Ngoài [Am] kia tôm cá đang chờ
[F] Kìa tôm cá đang chờ

Tăng tone [C] -> [D]

Hò [D] dô kéo lên cá [A] tôm
Làng [Bm] ta vui ca sớm [G] hôm
Hò [D] dô kéo lên ước [A] mơ
Ngoài [Bm] kia tôm cá đang chờ
[G] Kìa tôm cá đang chờ

[D] Dô hò dô
Ta [A] kéo ta kéo lưới lên
[Bm] Dô hò dô
Ta [G] kéo ta kéo lưới lên
[D] Dô hò dô
Ta [A] kéo ta kéo lưới lên
[Bm] Dô hò dô
Ta [G] kéo ta kéo lưới lên
[D] Dô hò dô.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận