Bài ca trên núi

Sáng tác: nhạc Nguyễn Văn Thương, thơ Tô Hoài | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 3347

b [Dm] #
x2

[Dm] Hơ hơ….ơ ơ…….hơ hơ….
Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ ơ hai [C] người
Dù đi cùng [Dm] trời, dù đi khắp [F] núi
Trời chỉ [Bb] có, chỉ [C] có sao sớm sao [Dm] chiều
Núi chỉ có hai người, hai [Gm] người yêu [F] nhau

[Dm] Hơ hơ ơ ớ ơ…. hơ hơ….
Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ ơ hai [C] người
Dù đi cùng [Dm] trời, dù đi khắp [F] núi
Trời chỉ [Bb] có, chỉ [C] có sao sớm sao [Dm] chiều
Núi chỉ có hai người, hai [Gm] người yêu [F] nhau

[Dm] Hơ… rừng chiều có tiếng khèn ai đó
Khèn hát lên những lời mong [C] chờ
Đường đi về [Dm] rừng, đường đi xuống [F] núi
Trời chỉ [Bb] có, chỉ [C] có sao sớm sao [Dm] chiều
Núi chỉ có hai người, hai [Gm] người yêu [F] nhau

Đường đi về [Dm] rừng, đường đi xuống [F] núi
Trời chỉ [Bb] có, chỉ [C] có sao sớm sao [Dm] chiều
Núi chỉ có hai người, hai [C] người yêu [Dm] nhau

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận