Bông bưởi hoa cau

Sáng tác: Bắc Sơn | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 6458

b [Em] #
x2

Tóc con [Em] dài mẹ cài bông hoa [C] lý
Mẹ lượm từng [Am] bông bưởi [B7] trắng con gội [Em] đầu
Mẹ kể chuyện [D] xưa bông bưởi hoa [Bm] cau
Mẹ dạy từng [D] câu hò [B7] lý ca [Em] dao.

Nắng thu [Em] buồn nhuộm vàng ngõ trúc [C] vắng
Từng nhịp võng [Am] đưa mẹ [B7] hát tiếng nghe [Em] buồn
Chừng lưng lửng [D] cơm mẹ gói mo [Bm] cau
Mẹ lên ruộng [D] sâu gặt [B7] hái nuôi [Em] con.

ĐK:
Con chợt [C] nhớ vườn [G] cau trước [Em] cửa
Và [D] con chợt [B7] nhớ vườn bưởi sau [Em] hè
Mẹ không còn, lượm từng bông bưởi [C] trắng
[D] Cơn nhẹ [B7] gió bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

Con sẽ [C] nhớ vườn [G] cau ấy [Em] mãi
Và [D] con sẽ [B7] nhớ vườn bưởi trọn [Em] đời
Để khi [C] nào mùa [D] thu rụng [C] lá
[D] Con lại [B7] nhớ bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

[A] Bông bưởi [D] thơm vườn [G] bưởi
[A] Đâu nữa [D] để gội [Em] đầu
[C] Nhớ câu [B7] hò điệu [Em] lý
[C] Mang giai [D] điệu lời [Em] ru.

Đừng [C] bay [B7] [Em] mà
Mòn [A] mỏi sức [Em] chim
[A] Rồi bơ vơ cảnh [C] lạ
Sợ [D] con tìm về cây [B7] xưa
Sợ [G] con tìm con [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa
Sợ con [G] tìm con [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Mẹ đã cho [Am] con tình [G] yêu thương giữa cuộc [Am] đời Cha đã cho [G] con niềm... 3415
1. Em đã đi [Dm] rồi tình cũng vụt [F] bay Về nơi xứ [A] lạ [D7] trách cơn mưa... 3530
1. [Dm] Về đây khi sương rơi, Nắng [Gm] xuân tàn sau mái [Dm] tranh [A7] Liễu buông cành im... 7844
Sóng [A] vỗ miên man như [D] câu ru êm của [F#m] mẹ dịu [E] dàng Nước [A] biếc mênh... 9557
1. Ðến với [Em] người tình yêu ngỡ [B7] ngàng Ðến với nhau đầy những đắng [Em] cay Hai chúng... 5805
Bài hát cùng tác giả
Nắng hạ [Am] đi mây trôi lang [D] thang cho hạ [Am] buồn Coi khói đốt [Am] đồng, để ngậm... 101474
Dẫu [Em] mà trời còn làm mưa lâu dài Giọt buồn giọt [A] tủi đêm ngày Cây cột mè [Bm]... 66077
1. [Am] Em đi trên cỏ non mọc [G] ôm đôi bờ đường [C] đê [Am] Em che nghiêng nón... 61381
Trời [Bm] mưa trên khóm mía [Em] lau Trời rụng giọt [D] mưa, xao xuyến xuyến [Em] xao Nhà [C]... 21645
Tóc con [Em] dài mẹ cài bông hoa [C] lý Mẹ lượm từng [Am] bông bưởi [B7] trắng con gội... 6458

Bình luận 2
sangkhuc 8 tháng trước

Tóc con [Em] dài mẹ cài bông hoa [C] lý
Mẹ lượm từng [Am] bông bưởi [B7] trắng con gội [Em] đầu
Mẹ kể chuyện [D] xưa bông bưởi hoa [Bm] cau
Mẹ dạy từng [D] câu hò [B7] lý ca [Em] dao.

Nắng thu [Em] buồn nhuộm vàng ngõ trúc [C] vắng
Từng nhịp võng [Am] đưa mẹ [B7] hát tiếng nghe [Em] buồn
Chừng lưng lửng [D] cơm mẹ gói mo [Bm] cau
Mẹ lên ruộng [D] sâu gặt [B7] hái nuôi [Em] con.

ĐK:
Con chợt [C] nhớ vườn [G] cau trước [Em] cửa
Rồi [D] con chợt [B7] nhớ vườn bưởi sau [Em] hè
Mẹ không còn, lượm từng bông bưởi [C] trắng
[D] Cơn nhẹ [B7] gió bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

Con sẽ [C] nhớ vườn [G] cau ấy [Em] mãi
Và [D] con sẽ [B7] nhớ.. vườn bưởi trọn [Em] đời
Để khi [C] nào mùa [D] thu rụng [C] lá
[D] Con lại [B7] nhớ bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

[A] Bông bưởi [D] thơm vườn [G] bưởi
[A] Đâu nữa [D] để gội [Em] đầu
[C] Nhớ câu [B7] hò điệu [Em] lý
[C] Mang giai [D] điệu lời [Em] ru.

Đừng [C] bay [B7] [Em] mà
Mòn [A] mỏi sức [Em] chim
[A] Rồi bơ vơ cảnh [C] lạ
Sợ [D] khôn tìm về cây [B7] xưa
Sợ [G] khôn tìm khôn [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa
Sợ khôn [G] tìm khôn [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa.

GIAN TẤU

ĐK:
Con chợt [C] nhớ vườn [G] cau trước [Em] cửa
Rồi [D] con chợt [B7] nhớ vườn bưởi sau [Em] hè
Mẹ không còn, lượm từng bông bưởi [C] trắng
[D] Cơn nhẹ [B7] gió bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

Con sẽ [C] nhớ vườn [G] cau ấy [Em] mãi
Và [D] con sẽ [B7] nhớ.. vườn bưởi trọn [Em] đời
Để khi [C] nào mùa [D] thu rụng [C] lá
[D] Con lại [B7] nhớ bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

[A] Bông bưởi [D] thơm vườn [G] bưởi
[A] Đâu nữa [D] để gội [Em] đầu
[C] Nhớ câu [B7] hò điệu [Em] lý
[C] Mang giai [D] điệu lời [Em] ru.

Đừng [C] bay [B7] [Em] mà
Mòn [A] mỏi sức [Em] chim
[A] Rồi bơ vơ cảnh [C] lạ
Sợ [D] khôn tìm về cây [B7] xưa
Sợ [G] khôn tìm khôn [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa
Sợ khôn [G] tìm khôn [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa.

sangkhuc 8 tháng trước

Tóc con [Em] dài mẹ cài bông hoa [C] lý
Mẹ lượm từng [Am] bông bưởi [B7] trắng con gội [Em] đầu
Mẹ kể chuyện [D] xưa bông bưởi hoa [Bm] cau
Mẹ dạy từng [D] câu hò [B7] lý ca [Em] dao.

Nắng thu [Em] buồn nhuộm vàng ngõ trúc [C] vắng
Từng nhịp võng [Am] đưa mẹ [B7] hát tiếng nghe [Em] buồn
Chừng lưng lửng [D] cơm mẹ gói mo [Bm] cau
Mẹ lên ruộng [D] sâu gặt [B7] hái nuôi [Em] con.

ĐK:
Con chợt [C] nhớ vườn [G] cau trước [Em] cửa
Rồi [D] con chợt [B7] nhớ vườn bưởi sau [Em] hè
Mẹ không còn, lượm từng bông bưởi [C] trắng
[D] Cơn nhẹ [B7] gió bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

Con sẽ [C] nhớ vườn [G] cau ấy [Em] mãi
Và [D] con sẽ [B7] nhớ.. vườn bưởi trọn [Em] đời
Để khi [C] nào mùa [D] thu rụng [C] lá
[D] Con lại [B7] nhớ bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

[A] Bông bưởi [D] thơm vườn [G] bưởi
[A] Đâu nữa [D] để gội [Em] đầu
[C] Nhớ câu [B7] hò điệu [Em] lý
[C] Mang giai [D] điệu lời [Em] ru.

Đừng [C] bay [B7] [Em] mà
Mòn [A] mỏi sức [Em] chim
[A] Rồi bơ vơ cảnh [C] lạ
Sợ [D] khôn tìm về cây [B7] xưa
Sợ [G] khôn tìm khôn [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa
Sợ khôn [G] tìm khôn [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa.

GIAN TẤU

ĐK:
Con chợt [C] nhớ vườn [G] cau trước [Em] cửa
Rồi [D] con chợt [B7] nhớ vườn bưởi sau [Em] hè
Mẹ không còn, lượm từng bông bưởi [C] trắng
[D] Cơn nhẹ [B7] gió bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

Con sẽ [C] nhớ vườn [G] cau ấy [Em] mãi
Và [D] con sẽ [B7] nhớ.. vườn bưởi trọn [Em] đời
Để khi [C] nào mùa [D] thu rụng [C] lá
[D] Con lại [B7] nhớ bông bưởi rụng đầy [Em] sân.

[A] Bông bưởi [D] thơm vườn [G] bưởi
[A] Đâu nữa [D] để gội [Em] đầu
[C] Nhớ câu [B7] hò điệu [Em] lý
[C] Mang giai [D] điệu lời [Em] ru.

Đừng [C] bay [B7] [Em] mà
Mòn [A] mỏi sức [Em] chim
[A] Rồi bơ vơ cảnh [C] lạ
Sợ [D] khôn tìm về cây [B7] xưa
Sợ [G] khôn tìm khôn [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa
Sợ khôn [G] tìm khôn [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa.

Nhập bình luận