Cảm thức sông

Sáng tác: nhạc Lê Minh Hải, thơ Huệ Triệu | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 162

b [Em] #
x2

Ôi con [Em] sông ngày về ta đứng [B] lặng
Giấc quê [B7] xa ăm ắp tuổi thơ [Em] buồn
Nghe cá [Am] quẫy ngỡ buổi chiều mắc lưới
Vớt lên [B7] đầy bóng [C] nước nhánh rong [B7] thơm.

Rưng rức [Em] nắng cải [C] vàng hoa nở [Am] muộn
Mỗi đời [B7] sông như [C] thể mỗi đời [Em] người
Phía con [C] nước hạt [Am] phù sa đắp [Em] đổi
Phía đôi [B7] bờ thắc thỏm những buồn [Em] vui

[E] Ôi con sông ngày [C#m] về
Con sóng [E] nhỏ vỗ [A] cồn cào ký [E] ức
Lúc sông [B7] yêu dào [C#m] dạt suốt đêm [Abm] dài
Ngày lên [Am] gió cũng bời bời thổn [E] thức
Mắt con [B7] đò thao [C#m] thiết vọng ngày [E] mai

* Đời [Abm] người gửi lại đất [F#m] đai
Đời sông trả [B7] lại hình hài phù [E] sa.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận