Can't help falling in love

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Slow | intrepid | 27460

b [C] #
x2

[C] Wise [Em] men [Am] say only [F] fools [C] rush [G] in
But [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you
[C] Shall [Em] I [Am] stay? Would it [F] be [C] a [G] sin
If [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you.

[Em] Like a river [B7] flows, [Em] surely to the [B7] sea
[Em] Darling, so it [B7] goes, [Em] some things [A7] are meant to [Dm] be [G7]
[C] Take [Em] my [Am] hand, take my [F] whole [C] life, [G] too
Cause [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you.

[Em] Like a river [B7] flows, [Em] surely to the [B7] sea
[Em] Darling, so it [B7] goes, [Em] some things [A7] are meant to [Dm] be [G7]
[C] Take [Em] my [Am] hand, take my [F] whole [C] life, [G] too
Cause [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you
Cause [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
Anh Tim 2 năm trước

Bài này giọng nam Tone D, thì giọng nữ thường hát Tone gì?.

Và điệu bài này có phải là Slow ko?

kynguyen65 Quản trị viên 2 năm trước

@ Anh Tim: Nữ bạn thử với G, A hay Bb nhé

Nhập bình luận