Chính Chúa chọn con

Sáng tác: Hồng Bính | Nhạc Thánh ca | Điệu: Slow Ballad | intrepid | 12205

b [Am] #
x2

ĐK: Chẳng phải [Am] con đã chọn Ngài
Nhưng chính [G] Ngài chọn con trước [C] đó
Chẳng phải [Am] con đã yêu [C] Chúa
Nhưng chính [F] Ngài yêu con từ [E7] trước
Từ lúc [Dm] con chưa biết yêu [Am] Ngài
Từ lúc [G] con chưa nhận biết [C] Ngài
Ngài yêu [Em] con giữa muôn người Ngài đã chọn [Am] con.

1. Xin dùng [Am] con theo ý của của [F] Ngài
Làm tay [G] chân cho người què [C] cụt
Cùng làm [G] tai cho người bị [E7] điếc
Xin dùng [Am] con theo ý của [F] Ngài
Làm đôi [G] mắt cho người bị [C] mù
Làm tiếng [Em] kêu cho người bị [Am] oan.

ĐK: Chẳng phải [Am] con đã chọn Ngài
Nhưng chính [G] Ngài chọn con trước [C] đó
Chẳng phải [Am] con đã yêu [C] Chúa
Nhưng chính [F] Ngài yêu con từ [E7] trước
Từ lúc [Dm] con chưa biết yêu [Am] Ngài
Từ lúc [G] con chưa nhận biết [C] Ngài
Ngài yêu [Em] con giữa muôn người Ngài đã chọn [Am] con.

2. Xin gởi [Am] con đi tới mọi [F] miền
Để đem [G] cơm cho người nghèo [C] hèn
Và tặng [Dm] nước cho người còn [E7] khát
Xin gởi [Am] con vào khắp muôn [F] nhà
Tặng thuốc [G] thang cho người bệnh [C] tật
Tặng chiếu [Em] chăn cho người lạnh [Am] co.

ĐK: Chẳng phải [Am] con đã chọn Ngài
Nhưng chính [G] Ngài chọn con trước [C] đó
Chẳng phải [Am] con đã yêu [C] Chúa
Nhưng chính [F] Ngài yêu con từ [E7] trước
Từ lúc [Dm] con chưa biết yêu [Am] Ngài
Từ lúc [G] con chưa nhận biết [C] Ngài
Ngài yêu [Em] con giữa muôn người Ngài đã chọn [Am] con.

3. Xin gởi [Am] con ra khắp nẻo [F] đường
Bàn tay [G] nâng ánh đèn rọi [C] đường
Tỏa lửa [G] ấm cho người lạnh [E7] giá
Xin gởi [Am] con ra khắp nẻo [F] đường
Cảm thông [G] chia vui buồn phận [C] người
Và sớt [Em] chia cho đời niềm [Am] vui.

ĐK: Chẳng phải [Am] con đã chọn Ngài
Nhưng chính [G] Ngài chọn con trước [C] đó
Chẳng phải [Am] con đã yêu [C] Chúa
Nhưng chính [F] Ngài yêu con từ [E7] trước
Từ lúc [Dm] con chưa biết yêu [Am] Ngài
Từ lúc [G] con chưa nhận biết [C] Ngài
Ngài yêu [Em] con giữa muôn người Ngài đã chọn [Am] con.

4. Xin gởi [Am] con vào khắp thôn [F] làng
Ủi an [G] trao cho người khổ [C] sầu
Gợi lòng [G] tin cho người buồn [E7] chán
Xin gởi [Am] con vào khắp buôn [F] làng
Niềm vui [G] trao những người buồn [C] phiền
Người lắng [Em] lo xin gởi bình [Am] an.

ĐK: Chẳng phải [Am] con đã chọn Ngài
Nhưng chính [G] Ngài chọn con trước [C] đó
Chẳng phải [Am] con đã yêu [C] Chúa
Nhưng chính [F] Ngài yêu con từ [E7] trước
Từ lúc [Dm] con chưa biết yêu [Am] Ngài
Từ lúc [G] con chưa nhận biết [C] Ngài
Ngài yêu [Em] con giữa muôn người Ngài đã chọn [Am] con.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận