Cho đi nhận lại

Sáng tác: Nguyễn Khánh Sang | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2225

b [Em] #
x2

1. Đốt điếu [Em] thuốc đêm dần [C] tàn
Cạn [Am] ly quên phiền [Bm] muộn
Nhớ người [C] thân đêm dần [Bm] tàn
Mà buồn chưa [Em] tan.

2. Nhắp chén [Em] đắng cho sạch [C] sầu
Càng [Am] say say càng [Bm] sầu
Mới vừa [C] vui nay bạc [Bm] đầu
Đời người bao [Em] lâu.

ĐK:
Hợp [Em] tan là lớp thế [Am] gian
Người đi [Bm] trước kẻ bước lại [Em] sau
Sang hay hèn cũng về đất [Am] sâu
Còn lại chi [Em] đâu.

Con [Em] người phần nhiều giống [Am] nhau
Tìm vui [Bm] trước mà khổ về [Em] sau
Sống nghĩ suy để còn [Bm] lại
Đường về mai [Em] sau.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận