Chờ đợi ai

Sáng tác: Phạm Duy | Nhạc Trữ tình | Điệu: Tango | kynguyen65 | 1075

b [C] #
x2

Chờ đợi [C] ai, thao thức đêm hay [G] ngày
Mong [C] chờ ai không nguôi [Am] người có [Dm] hay
[G] Chờ đợi ai, như cánh [F] chim bay vút [G] cao
Xa mãi [F] trong mây xanh, tổ vắng [Am] vui
Thời gian [C] đã lắng chết khi tình [F] úa
Không còn vết dẫu xa [C] lìa nghìn trùng
[Am] Còn trái [Dm] tim thì vẫn [G] xin chờ đợi [C] em


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận