Chồng sớm

Sáng tác: Thành Công | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 34

b [Em] #
x2

Thân [Em] em chứ thân [C] em như cánh lụa [D] đào
Phất phơ trước [G] gió biết vào tay [Am] ai
(Biết vào vào tay [Em] ai ì [C] a á á ì [Em] a
Biết [D] vào biết vào vào tay [Em] ai nàng [C] ơi hỡi nàng [Em] ơi)

Bướm [G] vàng chứ bướm vàng đậu nhành mù [Am] u
Lấy chồng càng [Bm] sớm lời ru thêm [Em] buồn
(Bướm vàng vàng đậu [Em] trên đậu [C] trên nhánh nhánh mù [Em] u
Ú [D] ù ú ù ù u [Em] u nàng [C] ơi hỡi hỡi nàng [Em] ơi nàng ơi)

Lấy [G] chồng chẳng biết mặt chồng
Đêm nằm mơ [Bm] tưởng đến anh láng [Em] giềng
Lấy [G] chồng từ thuở mười [Bm] ba
Chồng chê em [D] bé [Bm] chẳng nằm cùng [Em] em.
(Chẳng chịu chẳng chịu nằm cùng [Em] em buồn [C] ơi quá quá buồn [Em] ơi
Chẳng [D] chịu chẳng chịu nằm cùng [Em] em buồn [C] ơi quá quá [Em] buồn ơi buồn ơi)

Năm [Em] em mười sáu trăng [C] tròn
Hoa đào phơi [Em] phới nụ cười thắm [Am] xinh
Năm em mười tám sáng [D] trăng
Hoa đào phơi [Bm] phới nụ cười xinh [Em] tươi.

Năm [Em] em mười sáu trăng [C] tròn
Hoa đào phơi [Em] phới nụ cười thắm [Am] xinh
Năm em mười tám sáng [D] trăng
Hoa đào phơi [Bm] phới nụ cười xinh [Em] tươi.

Đêm [C] đêm khi ánh trăng [Em] lên
Em nằm dưới đất chồng lôi lên giường
Một [E] thương anh bảo rằng [C#m] thương
Hai [F#m] thương anh bảo rằng [B] thương
Có [A] bốn chân [F#m] giường gãy một còn [B] ba
Có bốn chân giường gãy một còn [Em] ba.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận