Chúa hài đồng (Greensleeves)

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Thánh ca | Điệu: Valse | intrepid | 7133

b [Dm] #
x2

1. Là [Dm] con ai đây trên [C] tay mẹ hiền
Dưới [Bb] ánh sao đêm say [A7] giấc nồng
Lời [Dm] ru êm ái đến trên [C] nôi thiên thần
Bên [Bb] những mục [A7] đồng cùng nhau [Dm] suy tư.

[Am] Chính [F] Chúa ngôi [C] hai nhân [Am] lành
Xin [Dm] xuống bê [Bb] lem đêm [A7] giá lạnh
[Am] Hãy [F] hãy mau [C] dâng lên [Am] Người
Chăn [Bb] ấm sưởi [A7] lòng Người trong [Dm] đêm đông.

2. Là [Dm] vua trên hết những muôn [C] vua
Nhưng vì thương [Bb] chúng ta nên xin [A7] xuống nơi này
Một [Dm] đêm thanh vắng Chúa sinh [C] trong cơ hàn
Trên [Bb] đống rơm [A7] khô vào một [Dm] đêm đông.

[Am] Cất tiếng [F] hát đi [C] muôn [Am] người
Ơn [Dm] Chúa bao [Bb] la vang [A7] khắp trời
[Am] Sẽ hiến [F] máu xương [C] thân [Am] người
Cho [Bb] khắp nơi [A7] nơi được yên [Dm] vui.

--------------------

[Dm] Alas, my love, you [C] do me wrong
To [Bb] cast me off dis-[A7]courteously
For [Dm] I have loved you [C] well and long
De-[Bb]lighting in [A7] your [Dm] company.

Chorus:
[Am] Green-[F]sleeves was [C] all my [Am] joy
[Dm] Greensleeves was [Bb] all my [A7] delight
[Am] Green-[F]sleeves was all my [C] heart of [Am] gold
And [Bb] who but my [A7] lady [Dm] greensleeves.

Your [Dm] vows you've broken, [C] like my heart,
Oh, [Bb] why did you so [A7] enrapture me?
Now I [Dm] remain in a [C] world apart,
But [Bb] my heart [A7] remains in [Dm] captivity.

Chorus:
[Am] Green-[F]sleeves was [C] all my [Am] joy
[Dm] Greensleeves was [Bb] all my [A7] delight
[Am] Green-[F]sleeves was all my [C] heart of [Am] gold
And [Bb] who but my [A7] lady [Dm] greensleeves.

I have been ready at your hand,
To grant whatever you would crave;
I have both wagered life and land,
Your love and good-will for to have.

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves?

If you intend thus to disdain,
It does the more enrapture me,
And even so, I still remain
A lover in captivity.

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves?

My men were clothed all in green,
And they did ever wait on thee;
All this was gallant to be seen,
And yet thou wouldst not love me.

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves?

Thou couldst desire no earthly thing,
but still thou hadst it readily.
Thy music still to play and sing;
And yet thou wouldst not love me.

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves?

Well, I will pray to God on high,
that thou my constancy mayst see,
And that yet once before I die,
Thou wilt vouchsafe to love me.

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves?

Ah, Greensleeves, now farewell, adieu,
To God I pray to prosper thee,
For I am still thy lover true,
Come once again and love me.

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves?

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận
Nghe bài hát

Hồ Quỳnh Hương C#m

Thu Phương Cm

Tam Ca Áo Trắng Cm

Don Hồ Fm

Mỹ Linh Cm

Blackmore's Night Am

Dominica Dm

Gregorian Gm

Yao Si Ting Dm

Ngọc Lan Cm