Chuyện người đắp chiếu

Sáng tác: Hoàng Y Nhung | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2485

b [Em] #
x2

1. [Em] Có người con gái mang biết [Bm] bao tâm sự [Em] buồn
Tình thật thà nên đã trao người [Bm] không thuỷ [Em] chung
Vì [C] thế nhân bạc [D] tình người thương [Bm] mấy cũng bỏ rơi [Em] mình
Em vì [Am] ai để [Bm] cho sắc hương tàn [Em] phai.

2. [Em] Bỏ mặc mẹ cha thương khuyên răn [Bm] em thật tội [Em] nghiệp
Cứ ngày đêm than khóc mong người [Bm] trai trở [Em] về
Thời [C] gian cứ đoạ [D] đày người con [Bm] gái bỏ ra [Em] đi
Không còn [Am] ai thấy [Bm] em từng đêm khóc [Em] hoài.

ĐK:
Chốn nhân [Em] gian đã không cho em những gì ngọt [Bm] ngào mong đợi
Thế nên [C] em mang thân gửi [D] vào nơi chốn từ [G] bi
Thầm hiểu ra [Em] nhân duyên kia em nợ người từ [Bm] muôn kiếp nào
Nên kiếp [Am] này nợ [Bm] người mình trả cho [Em] người.

Luyến lưu [Em] chi em ơi yêu đương ở đời chỉ [Bm] là vô thường
Hãy xem [C] như hôm nay gặp [D] nhau để trả [G] vay
Ngày trước xác [Em] ai cô đơn bên đường mình chỉ [Bm] đắp manh chiếu mỏng
Duyên lỡ [Am] làng là [Bm] vì ngày ấy dở [Em] dang.

2. [Em] Bỏ mặc mẹ cha thương khuyên răn [Bm] em thật tội [Em] nghiệp
Cứ ngày đêm than khóc mong người [Bm] trai trở [Em] về
Thời [C] gian cứ đoạ [D] đày người con [Bm] gái bỏ ra [Em] đi
Không còn [Am] ai thấy [Bm] em từng đêm khóc [Em] hoài.

ĐK:
Chốn nhân [Em] gian đã không cho em những gì ngọt [Bm] ngào mong đợi
Thế nên [C] em mang thân gửi [D] vào nơi chốn từ [G] bi
Thầm hiểu ra [Em] nhân duyên kia em nợ người từ [Bm] muôn kiếp nào
Nên kiếp [Am] này nợ [Bm] người mình trả cho [Em] người.

Luyến lưu [Em] chi em ơi yêu đương ở đời chỉ [Bm] là vô thường
Hãy xem [C] như hôm nay gặp [D] nhau để trả [G] vay
Ngày trước xác [Em] ai cô đơn bên đường mình chỉ [Bm] đắp manh chiếu mỏng
Duyên lỡ [Am] làng là [Bm] vì ngày ấy dở [Em] dang.

* [Em] Không mê không khổ lụy
[D] Người đắp chăn cho ai kiếp nào
[C] Lương duyên hay nghiệp phận
[Bm] Trả vay đâu [Em] riêng kiếp này.

1. [Em] Có người con gái mang biết [Bm] bao tâm sự [Em] buồn
Tình thật thà nên đã trao người [Bm] không thuỷ [Em] chung
Vì [C] thế nhân bạc [D] tình người thương [Bm] mấy cũng bỏ rơi [Em] mình
Em vì [Am] ai để [Bm] cho sắc hương tàn [Em] phai.

2. [Em] Bỏ mặc mẹ cha thương khuyên răn [Bm] em thật tội [Em] nghiệp
Cứ ngày đêm than khóc mong người [Bm] trai trở [Em] về
Thời [C] gian cứ đoạ [D] đày người con [Bm] gái bỏ ra [Em] đi
Không còn [Am] ai thấy [Bm] em từng đêm khóc [Em] hoài.

ĐK:
Chốn nhân [Em] gian đã không cho em những gì ngọt [Bm] ngào mong đợi
Thế nên [C] em mang thân gửi [D] vào nơi chốn từ [G] bi
Thầm hiểu ra [Em] nhân duyên kia em nợ người từ [Bm] muôn kiếp nào
Nên kiếp [Am] này nợ [Bm] người mình trả cho [Em] người.

Luyến lưu [Em] chi em ơi yêu đương ở đời chỉ [Bm] là vô thường
Hãy xem [C] như hôm nay gặp [D] nhau để trả [G] vay
Ngày trước xác [Em] ai cô đơn bên đường mình chỉ [Bm] đắp manh chiếu mỏng
Duyên lỡ [Am] làng là [Bm] vì ngày ấy dở [Em] dang.

2. [Em] Bỏ mặc mẹ cha thương khuyên răn [Bm] em thật tội [Em] nghiệp
Cứ ngày đêm than khóc mong người [Bm] trai trở [Em] về
Thời [C] gian cứ đoạ [D] đày người con [Bm] gái bỏ ra [Em] đi
Không còn [Am] ai thấy [Bm] em từng đêm khóc [Em] hoài.

ĐK:
Chốn nhân [Em] gian đã không cho em những gì ngọt [Bm] ngào mong đợi
Thế nên [C] em mang thân gửi [D] vào nơi chốn từ [G] bi
Thầm hiểu ra [Em] nhân duyên kia em nợ người từ [Bm] muôn kiếp nào
Nên kiếp [Am] này nợ [Bm] người mình trả cho [Em] người.

Luyến lưu [Em] chi em ơi yêu đương ở đời chỉ [Bm] là vô thường
Hãy xem [C] như hôm nay gặp [D] nhau để trả [G] vay
Ngày trước xác [Em] ai cô đơn bên đường mình chỉ [Bm] đắp manh chiếu mỏng
Duyên lỡ [Am] làng là [Bm] vì ngày ấy dở [Em] dang.

* [Em] Không mê không khổ lụy
[D] Người đắp chăn cho ai kiếp nào
[C] Lương duyên hay nghiệp phận
[Bm] Trả vay đâu [Em] riêng kiếp này.

Luyến lưu [Em] chi em ơi yêu đương ở đời chỉ [Bm] là vô thường
Hãy xem [C] như hôm nay gặp [D] nhau để trả [G] vay
Ngày trước xác [Em] ai cô đơn bên đường mình chỉ [Bm] đắp manh chiếu mỏng
Duyên lỡ [Am] làng là [Bm] vì ngày ấy dở [Em] dang
Chữ nhân [Am] duyên cuộc [Bm] đời chỉ là vô [Em] thường.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[Dm] Chuyện cớ duyên do trời Còn [Am] phận tại chúng ta [Gm] Nói yêu nhau một [C] đời Mà... 7171
1. Ngày sương [Dm] gió Quấn áo [G] ấm quanh thân mà [C] đi Mấy lúc [Am] lái xe hay... 7719
1. [Bm] Hỡi cơn mưa bao đêm không [F#m] ngủ Liệu rằng xa [G] cách bao lâu thì [A] tình... 26649
Anh bắc cái [Am] ghế để ngóng trông em [Em] về Qua bao mùa [G] xuân em ơi lấy chồng... 11141
[C] Có tiếc nuối không em ơi Người đang thấy vui hay [Bm7] buồn về những ký ức ta đi... 23065
Bài hát cùng tác giả
1. [Am] Nhiều tiền để làm gì để tan đàn xẻ [F] nghé Để [G] làm bẽ mặt [C] nhau... 9500
1. [Em] Em một người con gái đã có [Bm] lắm những chuyện tình [Em] buồn Cũng từng mang lưu... 4756
1. Ôi thương [Em] sao cho các anh bộ [D] đội Ngày xưa xông pha bảo vệ non [G] sông... 3403
1. [Em] Có người con gái mang biết [Bm] bao tâm sự [Em] buồn Tình thật thà nên đã trao... 2485
Vòng hợp âm: [F] [G] [Em] [Am] Gió đưa cành [F] liễu la đà em xinh em [G] tuổi ngọc... 2253

Nhập bình luận