Con đường thương khó (Via Dolorosa)

Sáng tác: Niles Borop & Billy Sprague - Lời Việt: Vĩnh Phúc | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | leson | 789

b [Em] #
x2

[Em][D][C]-[Em][D][C]-[Am][G]-[B7][Em]-[C][Bm]-[Esus4][E]

Trời chang [Em] nắng đường Do-lo-[Bm] ro-sa, trong Giê-[C] ru -sa-lem hôm [B7] ấy,
Quân [Em] lính và gươm giáo [Bm] chen lộn trong đám [C] đông [Em]
Và người [Am] ta tranh nhau giành [Em] xem,
Giê-[B7] xu mang thánh giá đi lên đồi Gô-[Em] tha

Bàn chân [Em] bước vẹo xiêu huyết [Bm] tuôn dài
Lưng Ngài [C] hằn từng lằn roi [B7] máu,
Mồ hôi [Em] thắm vào trong mão [Bm] gai Ngài mang đớn [C] đau [Em]
Người cười [Am] vui bêu môi gièm [Em] chê,
Lúc [B7] Giê -xu lết chân trong âm thầm khổ [Em] đau

[E7] Trời chang [Am] nắng đường Do-lo [B7] ro-sa tên đường [Em] mang sầu đau cay [E7] đắng,
Đường hoang [Am] vắng còn mang tiếng [D] chân của Giê-xu [G] Christ [E7]
Ngài vui [Am] đếm những bước âm [B7] thầm trong tình mến [Em] yêu,
Xót [B7] thương, kiếp [Em] người
Và hôm [Em] ấy đường Do-lo [Bm] ro-sa Ngài bước [C] đi, [B7] lên Gô-gô-[Em] tha

* Vết [B7] hằn Ngài vui cam, chịu [C] thay cho nhân gian,
Thập Giá [D7] mang Ngài in bóng trên Giê-[G]-ru [D7] sa -[G] lem [Em]

[E7] Trời chang [Am] nắng đường Do-lo [B7] ro-sa tên đường [Em] mang sầu đau cay [E7] đắng,
Đường hoang [Am] vắng còn mang tiếng [D] chân của Giê-xu [G] Christ [E7]
Ngài vui [Am] đếm những bước âm [B7] thầm trong tình mến [Em] yêu,
Xót [B7] thương, kiếp [Em] người
Và hôm ấy [Em] đường Do-lo [B7] ro-sa Ngài bước đi [C], [B7] lên Gô-gô-[Em] tha


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Con muốn [C] viết một bài thơ dâng Chúa Một bài thơ [Dm] hay nhất giữa trần gian Để ngợi... 3472
1. Con nay trở [B7] về, trở về cùng Chúa , Chúa [Em] ơi! Con nay trở [C] về, lòng... 1044
ĐK: Chúng con [Dm] xin tạ ơn Chúa uy [A#] quyền [Am] toàn [Dm] năng tình yêu [F] Chúa nào... 1038
Tôi sẽ trỗi [F#m] dậy, Tôi sẽ trỗi [C#m] dậy Đi [E] về cùng cha [A] tôi 1) Nguyện xót... 1638
1. Đi về nhà [Am] Chúa tim con reo hoan [Dm] lạc Chúa [Am] ơi Đi về nhà [Dm] Chúa... 1445
Bài hát cùng tác giả
[Em][D][C]-[Em][D][C]-[Am][G]-[B7][Em]-[C][Bm]-[Esus4][E] Trời chang [Em] nắng đường Do-lo-[Bm] ro-sa, trong Giê-[C] ru -sa-lem hôm [B7] ấy, Quân [Em] lính và gươm... 789

Nhập bình luận