Cuộc sống này không có lý do để đoàn tụ (Jīn shēng wú yuán lái shēng zài jù - 今生無緣來生再聚)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 88

b [D] #
x2

Intro: [D][Bm] [G][A]-[F#m][Bm]-[Em][A]

1. 滚滚红尘我们人海相遇
gǔn gǔn [D] hóng chén wǒ mén rén hǎi xiāng [Bm] yù
是缘分让你我走到一起
shì yuán [G] fēn ràng nǐ wǒ zǒu dào yī [A] qǐ
前世的约定今生把爱延续
qián shì [F#m] dí yuē dìng jīn shēng [Bm] bǎ ài yán xù
山盟海誓此情永远不移
shān méng [Em] hǎi shì cǐ qíng yǒng yuǎn bù [A] yí

2. 走到一起是多么不容易
zǒu dào [D] yī qǐ shì duō me bù róng [Bm] yì
你却无声无息离我而去
nǐ què [G] wú shēng wú xī lí wǒ ér [A] qù
三生石的印记如今已被抹去
sān shēng [F#m] shí dí yìn jì rú jīn [Bm] yǐ bèi mǒ qù
奈何桥旁有我留下的泪滴
nài hé [E] qiáo páng yǒu wǒ [A] liú xià dí lèi [D] dī

ĐK: 缘来缘去都是放不下的你
yuán lái [D] yuán qù dū shì fàng bù xià dí [Bm] nǐ
爱来爱去还是忘不掉的你
ài lái [G] ài qù huán shì wàng bù diào dí [A] nǐ
曾经相爱的人却不能在一起
zēng jīng [G] xiāng ài dí rén què [Bm] bù néng zài yī qǐ
相依的时候也只会在梦里
xiāng yī dí [Em] shí hòu yě zhī huì zài mèng [A] lǐ

缘来缘去都是放不下的你
yuán lái [D] yuán qù dū shì fàng bù xià dí [Bm] nǐ
爱来爱去还是忘不掉的你
ài lái [G] ài qù huán shì wàng bù diào dí [A] nǐ
只要真心爱过就不在乎结局
zhī yào [G] zhēn xīn ài guò jiù [Bm] bù zài hū jié jú
今生无缘来生再聚
jīn shēng [D] wú yuán lái shēng zài [D] jù


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận