Dâng Mẹ một chiều

Sáng tác: Lm. Văn Chi | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2194

b [F] #
x2

ĐK:
Dâng lên [F] Mẹ hồn con và ngàn [C7] ý yêu thương ngập [F] tràn
Dâng lên [Dm] Mẹ đời [F] con là cả áng hoa đời dâng tiến Mẹ [C7] ơi
Trước nhan [F] Mẹ mơ đời tận hiến, thầm dâng [Dm] trót cuộc sống trần gian
Con nghiêm quỳ trước tôn nhan [F] Mẹ lặng nhìn [C7] ngắm dung nhan Mẹ [F] thôi.

1. Bao chiều [F] sương ngưỡng [Am] mộ [Dm]
Tiếng sáo [C] ai lên [Dm] khơi [C]
Hồn con tha [Gm] thiết Mẹ [F] ơi
Mơ về nước [Bb] Mẹ buồn [C7] đời khách [F] lưu.

ĐK:
Dâng lên [F] Mẹ hồn con và ngàn [C7] ý yêu thương ngập [F] tràn
Dâng lên [Dm] Mẹ đời [F] con là cả áng hoa đời dâng tiến Mẹ [C7] ơi
Trước nhan [F] Mẹ mơ đời tận hiến, thầm dâng [Dm] trót cuộc sống trần gian
Con nghiêm quỳ trước tôn nhan [F] Mẹ lặng nhìn [C7] ngắm dung nhan Mẹ [F] thôi.

2. Trăng thương [Bb] vương ngàn [F] sợi
Dệt lụa [Dm] sáng bao la
[Bb] Mẹ ơi trong [C] ngọc trắng [Gm] ngà
[C] Xin Mẹ giữ [F] lấy cánh [Bb] hoa [C] của [Dm] lòng.

3. Thuyền ai [Bb] trôi trên F] sông
Cô đơn [Dm] về [C] đêm [F] tối
Đời con như [Bb] một cánh [Dm] buồm ăn [F] sương, là sương gió đất neo [Bb] nguồn [C7] trời [F] cao.

ĐK:
Dâng lên [F] Mẹ hồn con và ngàn [C7] ý yêu thương ngập [F] tràn
Dâng lên [Dm] Mẹ đời [F] con là cả áng hoa đời dâng tiến Mẹ [C7] ơi
Trước nhan [F] Mẹ mơ đời tận hiến, thầm dâng [Dm] trót cuộc sống trần gian
Con nghiêm quỳ trước tôn nhan [F] Mẹ lặng nhìn [C7] ngắm dung nhan Mẹ [F] thôi.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [Am] Con là [Dm] con lòng [E7] Mẹ [Am] Mẹ là [E7] Mẹ lòng [Am] con [C] Dù cho... 1027
1. [G] Con chắp tay nguyện [Em] cầu Mẹ La [Am] Vang [D] Mẹ Việt [G] Nam Nguyện Mẹ chúc... 1189
1. Một chiều nào sai con [Em] đi, con nay xin đến bừng [B] sáng lên lời đáp theo tiếng... 1815
1. Mẹ đứng [E7] đó dưới chân thập giá [Am] buồn Nhìn Giê-[Dm]su yêu thương sầu chứa [E7] chan Niềm... 1060
1. Dù tôi [Em] đi trong [B7] bóng đêm tâm [Em] hồn Dù tôi [Am] đi trong [D] an vui... 1043
Bài hát cùng tác giả
1. Lạy [C] Chúa, con đường [F] nào Chúa đã đi [Em] qua Con đường [Am] nào Ngài ra pháp... 27937
Mẹ [C] ơi trước nhan [F] mẹ con dâng về [Em] mẹ [Dm] Một tràn [C] hoa mân [F] côi... 15060
1. Ngày [Em] đó chiều nắng vàng trên đồi Gotha [G] vắng Chiều [Em] đó có [C] ai cô đơn... 14055
1. Những mùa thu đã [Gm] tới,những mùa thu qua [F] đi [G7] Con van xin [Cm] Ngài làm con... 5068
1. Đời con dâng [C] Mẹ, đẹp chiều [G] nay hai hàng nến [C] hồng Một đời ước [F] nguyện... 3522

Nhập bình luận