Là tiếng xin vâng

Sáng tác: Lm. Văn Chi | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 287

b [Am] #
x2

1. Mẹ đứng [E7] đó dưới chân thập giá [Am] buồn
Nhìn Giê-[Dm]su yêu thương sầu chứa [E7] chan
Niềm tha [Am] thiết cảm thông cùng con hiền
Mẹ hiệp [Dm] thông [G] đau thương làm lễ [C] dâng.

Mẹ đứng [E7] đó đớn đau về ngút [Am] ngàn
Nhìn con [Dm] yêu Giêsu chịu đóng [E7] đinh
Mẹ thương [Am] đến giúp con đời gian trần
Luôn xin [Dm] vâng [E7] bước theo Mẹ song [Am] hành.

ĐK:
Xin cho [A] con luôn cùng Mẹ hy [C#m] sinh
Bước trên [A] đường đồng [E7] hành với ân [A] tình
Xin cho [D] con luôn cùng Mẹ hiến [A] dâng
Trọn cuộc [C#m] đời là [E7] những tiếng xin [A] vâng.

2. Chiều hoang [E7] tím dưới chân thập giá [Am] sầu
Mẹ hiệp [Dm] thông trong muôn ngàn đớn [E7] đau
Nhìn thương [Am] mến chắt chiu buồn đau nào
Lệ sầu [Dm] rơi [G] tâm tư tròn dấu [C] yêu.

Mẹ lặng [E7] lẽ đứng bên thập giá [Am] buồn
Niềm đau [Dm] thương muôn châu lệ ứa [E7] tuôn
Nguyện Mẹ [Am] hãy giúp con đời gian trần
Luôn xin [Dm] vâng [E7] sống theo Mẹ vẹn [Am] tròn.

ĐK:
Xin cho [A] con luôn cùng Mẹ hy [C#m] sinh
Bước trên [A] đường đồng [E7] hành với ân [A] tình
Xin cho [D] con luôn cùng Mẹ hiến [A] dâng
Trọn cuộc [C#m] đời là [E7] những tiếng xin [A] vâng.

3. Đường con [E7] bước muốn theo Mẹ suốt [Am] đời
Dù hy [Dm] sinh đau thương về khắp [E7] nơi
Đường đi [Am] tới bước theo Mẹ trong đời
Để cùng [Dm] theo [G] Giêsu ngàn nẻo [C] khơi.

Đời con [E7] đó bước đi cùng với [Am] người
Mẹ yêu [Dm] ơi xin theo Mẹ mãi [E7] thôi
Đường thập [Am] giá sống tử đạo mỗi ngày
Cho con [Dm] theo [E7] với ân tình diệu [Am] vời.

ĐK:
Xin cho [A] con luôn cùng Mẹ hy [C#m] sinh
Bước trên [A] đường đồng [E7] hành với ân [A] tình
Xin cho [D] con luôn cùng Mẹ hiến [A] dâng
Trọn cuộc [C#m] đời là [E7] những tiếng xin [A] vâng.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận