Người chết cho tình yêu

Sáng tác: Lm. Văn Chi | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 445

b [Em] #
x2

ĐK:
Ngài đã [Em] sống cho tình [B] yêu, Ngài đã [B7] chết cho tình [Em] yêu
Tình Ngài [Am] mãi mãi dài [B] lâu, để ngàn đời [C] còn ghi [B7] dấu.

Ngài đã [Em] sống cho tình [B] yêu, Ngài đã [B7] chết cho tình [Em] yêu
Tình Ngài [Am] sáng mãi ngàn [B7] sau, tình yêu [Em] đó [B7] đẹp thắm [Em] màu.

1. [Em] Nguyện cầu Ngài hãy xót [B7] thương đời con trên [Em] đường
Và đồng hành cùng bước [C] theo thập [B7] giá yêu [Em] thương
Đường đời sỏi [Am] đá chông gai mù [B7] sương
[C] Con hân hoan bước đi với [Am] Ngài [B7] trọn đường [Em] trường.

2. [Em] Và đồng hành cùng bước [B7] đi đời con theo [Em] Ngài
Đường thập tự dệt thắm [C] bao tình [B7] mến lên [Em] khơi
Đường đời vui [Am] bước ra đi Ngài [B7] ơi
[C] Trong tin yêu sáng lên kiếp [Am] người [B7] đường miệt [Em] mài.

ĐK:
Ngài đã [Em] sống cho tình [B] yêu, Ngài đã [B7] chết cho tình [Em] yêu
Tình Ngài [Am] mãi mãi dài [B] lâu, để ngàn đời [C] còn ghi [B7] dấu.

Ngài đã [Em] sống cho tình [B] yêu, Ngài đã [B7] chết cho tình [Em] yêu
Tình Ngài [Am] sáng mãi ngàn [B7] sau, tình yêu [Em] đó [B7] đẹp thắm [Em] màu.

3. [Em] Đường thập tự cùng bước [B7] đi hành trang ân [Em] tình
Và cùng Ngài nguyện bước [C] theo nhịp [B7] sống hy [Em] sinh
Tình yêu thắp [Am] sáng bao la niềm [B7] tin
[C] Trong an vui bước đi theo [Am] Ngài [B7] đời đồng [Em] hành.

ĐK:
Ngài đã [Em] sống cho tình [B] yêu, Ngài đã [B7] chết cho tình [Em] yêu
Tình Ngài [Am] mãi mãi dài [B] lâu, để ngàn đời [C] còn ghi [B7] dấu.

Ngài đã [Em] sống cho tình [B] yêu, Ngài đã [B7] chết cho tình [Em] yêu
Tình Ngài [Am] sáng mãi ngàn [B7] sau, tình yêu [Em] đó [B7] đẹp thắm [Em] màu.

4. [Em] Nguyện đồng hành cùng với [B7] cây thập giá trong [Em] đời
Và cùng Ngài chịu chết [C] cho tình [B7] mến lên [Em] ngôi
Để con được [Am] sống vinh quang Ngài [B7] ơi
[C] Bao yêu thương sáng lên kiếp [Am] người [B7] trọn cuộc [Em] đời.

ĐK:
Ngài đã [Em] sống cho tình [B] yêu, Ngài đã [B7] chết cho tình [Em] yêu
Tình Ngài [Am] mãi mãi dài [B] lâu, để ngàn đời [C] còn ghi [B7] dấu.

Ngài đã [Em] sống cho tình [B] yêu, Ngài đã [B7] chết cho tình [Em] yêu
Tình Ngài [Am] sáng mãi ngàn [B7] sau, tình yêu [Em] đó [B7] đẹp thắm [Em] màu.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận