Đằng sau đêm tối (Không phải là anh hùng - Not a hero - 不谓侠)

Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Đoàn Lâm | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 858

b [Em] #
x2

Intro: [Em][Bm]-[C][D][G]-[Em][Bm]-[C][D][Em]

1. [Em] Bao sầu vương trên đôi [C] mắt chẳng rời, [D] mỏi mệt sao cứ theo cuộc đời [Em] ơi
[Em] Phiêu bạt trôi qua nhiều [C] năm khắp nơi, bước [D] chân vẫn đi mà sao không thể [G] tới
Gặp nguy [Am] khốn, ta nhắc [D] lòng, không được chùn [Bm] bước, không than trách [Em] phận
Đi từ vạch [Am] con số không, hãy tập quen [B7] với bão sóng

2. [Em] Trên đội thiên, dưới đạp [C] đất ngẩng đầu, [D] chuyện hài bi thế gian xin gạt [Em] đi
[Em] Không bận tâm, không bận [C] tâm thế gian, gánh [D] trên vai gia đình ta đang nặng [G] mang
Trời sẽ [Am] ban cho kiếp [D] người, không muộn thì [Bm] sớm ai cũng có [Em] phần
Ba phần vinh [Am] quang kế bên, bảy phần lao [Bm] đao thử thách bàn [Em] chân

ĐK: Tương lai thì vẫn chưa [Em] đến, hôm qua đã trôi lướt [Bm] nhanh
Hôm nay trọn vẹn [C] kiếp sống yêu [D] thương từng [G] canh
Cố gắng cho ngày [Am] mai, đôi tay dựng xây đủ [Em] đầy
Không tranh chẳng giành của [C] ai, dòng đời xoay ta vẫn phải [B7] chạy

Hôm nay dù cho gian [Em] khó, mai sau nhiều khi khó [Bm] hơn
Nhưng ta đừng nên dừng [C] bước sóng [D] chỉ từng [G] cơn
Khổ sướng hay nhục [Am] vinh, ai ai rồi cũng phải [Bm] nếm
Nhưng luôn tin rằng đằng [C] sau màn đêm [D] tối là bình [Em] minh

[Em][Bm]-[C][D][G]-[Am][G]-[F#7][B7]

1. [Em] Bao sầu vương trên đôi [C] mắt chẳng rời, [D] mỏi mệt sao cứ theo cuộc đời [Em] ơi
[Em] Phiêu bạt trôi qua nhiều [C] năm khắp nơi, bước [D] chân vẫn đi mà sao không thể [G] tới
Gặp nguy [Am] khốn, ta nhắc [D] lòng, không được chùn [Bm] bước, không than trách [Em] phận
Đi từ vạch [Am] con số không, hãy tập quen [B7] với bão sóng

2. [Em] Trên đội thiên, dưới đạp [C] đất ngẩng đầu, [D] chuyện hài bi thế gian xin gạt [Em] đi
[Em] Không bận tâm, không bận [C] tâm thế gian, gánh [D] trên vai gia đình ta đang nặng [G] mang
Trời sẽ [Am] ban cho kiếp [D] người, không muộn thì [Bm] sớm ai cũng có [Em] phần
Ba phần vinh [Am] quang kế bên, bảy phần lao [Bm] đao thử thách bàn [Em] chân

ĐK: Tương lai thì vẫn chưa [Em] đến, hôm qua đã trôi lướt [Bm] nhanh
Hôm nay trọn vẹn [C] kiếp sống yêu [D] thương từng [G] canh
Cố gắng cho ngày [Am] mai, đôi tay dựng xây đủ [Em] đầy
Không tranh chẳng giành của [C] ai, dòng đời xoay ta vẫn phải [B7] chạy

Hôm nay dù cho gian [Em] khó, mai sau nhiều khi khó [Bm] hơn
Nhưng ta đừng nên dừng [C] bước sóng [D] chỉ từng [G] cơn
Khổ sướng hay nhục [Am] vinh, ai ai rồi cũng phải [Bm] nếm
Nhưng luôn tin rằng đằng [C] sau màn đêm [D] tối là bình [Em] minh

Tăng 1/2 tone lên [Fm] ---------

ĐK 2: Buồn lo [Fm] chi bao nhiêu buồn phiền đã [Cm] qua
Hôm nay trọn vẹn [C#] kiếp sống yêu [Eb] thương từng [Ab] canh
Cố gắng cho ngày [Bbm] mai, đôi tay dựng xây đủ [Fm] đầy
Không tranh chẳng giành của [C#] ai, dòng đời xoay ta vẫn phải [C7] chạy

Hôm nay dù cho gian [Fm] khó, mai sau nhiều khi khó [Cm] hơn
Nhưng ta đừng nên dừng [C#] bước sóng [Eb] chỉ từng [Ab] cơn
Khổ sướng hay nhục [Bbm] vinh, ai ai rồi cũng phải [Cm] nếm
Nhưng luôn tin rằng đằng [C#] sau màn đêm [Eb] tối là bình [Fm] minh


--------------------


Intro: [Em][C]-[D][G]-[Em][C]-[D][Em]

1. 衣襟上 别好了晚霞 余晖送我牵匹老马
[Em] yī jīn shàng bié hǎo [C] liǎo wǎn xiá, [D] yú huī sòng wǒ qiān pǐ lǎo [Em] mǎ
正路过 烟村里人家 恰似当年故里正飞花
[Em] zhèng lù guò yān cūn [C] lǐ rén jiā, qià [D] sì dāng nián gù lǐ zhèng fēi [G] huā
醉过风 喝过茶 寻常巷口寻个酒家
zuì guò [Am] fēng hē guò [D] chá, xún cháng xiàng [Bm] kǒu xún gè jiǔ [Em] jiā
在座皆算老友 碗底便是天涯
zài zuò jiē [Am] suàn lǎo yǒu, wǎn dǐ biàn [B7] shì tiān yá

2. 天涯处 无处不为家 蓬门自我也像广厦
[Em] tiān yá chǔ wú chǔ [C] bù wéi jiā, [D] péng mén zì wǒ yě xiàng guǎng [Em] shà
论意气 不计多或寡 占三分便敢自称为侠
[Em] lùn yì qì bù jì [C] duō huò guǎ, zhān [D] sān fēn biàn gǎn zì chēng wéi [G] xiá
刀可捉 拳也耍 偶尔闲来问个生杀
dāo kě [Am] zhuō quán yě [D] shuǎ, ǒu ěr xián [Bm] lái wèn gè shēng [Em] shā
没得英雄名讳 掂量些旧事抵酒价
méi dé yīng [Am] xióng míng huì, diān liáng [Bm] xiē jiù shì dǐ jiǔ [Em] jià

Chorus 1: 向江南折过花 对春风与红蜡
xiàng jiāng nán zhē guò [Em] huā, duì chūn fēng yǔ hóng [Bm] là
多情总似我 风流爱天下
duō qíng zǒng sì wǒ [C] fēng liú [D] ài tiān [G] xià
人世肯相逢 知己幸有七八
rén shì kěn xiāng [Am] féng, zhī jǐ xìng yǒu qī [Em] bā
邀我拍坛去 醉眼万斗烟霞
yāo wǒ pāi tán qù [C] zuì yǎn wàn dǒu yān [B7] xiá

向江北饮过马 对西风与黄沙
xiàng jiāng běi yǐn guò [Em] mǎ, duì xī fēng yǔ huáng [Bm] shā
无情也似我 向剑底斩桃花
wú qíng yě sì wǒ [C] xiàng jiàn dǐ [D] zhǎn táo [G] huā
人世难相逢 谢青山催白发
rén shì nán xiāng [Am] féng, xiè qīng shān cuī bái [Bm] fā
慷慨唯霜雪 相赠眉间一道疤
kāng kǎi wéi shuāng xuě [C] xiāng zèng méi [D] jiān yī dào [Em] bā

[Em][C]-[D][Em]

3. 过三巡 酒气开月华 浓醉到五更不还家
[Em] guò sān xún jiǔ qì [C] kāi yuè huá, [D] nóng zuì dào wǔ gēng bù huán [Em] jiā
漫说道 无瑕少年事 敢夸玉带宝剑青骢马
[Em] màn shuō dào wú xiá [C] shǎo nián shì, gǎn [D] kuā yù dài bǎo jiàn qīng cōng [G] mǎ
眠星子 枕霜花 就茅草也比神仙塌
mián xīng [A] zǐ zhěn shuāng [D] huā, jiù máo cǎo [Bm] yě bǐ shén xiān [Em] tā
交游任意南北 洒落不计冬夏
jiāo yóu rèn [Am] yì nán běi, sǎ luò bù [B7] jì dōng xià

4. 算冬夏 豪气未曾罢 再砥砺剑锋出京华
[Em] suàn dōng xià háo qì [C] wèi zēng bà, [D] zài dǐ lì jiàn fēng chū jīng [Em] huá
问来人 胸襟谁似我 将日月山海一并笑纳
[Em] wèn lái rén xiōng jīn [C] shuí sì wǒ, jiāng [D] rì yuè shān hǎi yī bìng xiào [G] nà
只姓名 不作答 转身向云外寄生涯
zhī xìng [A] míng bù zuò [D] dá, zhuǎn shēn xiàng [Bm] yún wài jì shēng [Em] yá
不必英雄名讳 记两个旧事抵酒价
bù bì yīng [Am] xióng míng huì jì liǎng gè [bm] jiù shì dǐ jiǔ [Em] jià

Chorus 1: 向江南折过花 对春风与红蜡
xiàng jiāng nán zhē guò [Em] huā, duì chūn fēng yǔ hóng [Bm] là
多情总似我 风流爱天下
duō qíng zǒng sì wǒ [C] fēng liú [D] ài tiān [G] xià
人世肯相逢 知己幸有七八
rén shì kěn xiāng [Am] féng, zhī jǐ xìng yǒu qī [Em] bā
邀我拍坛去 醉眼万斗烟霞
yāo wǒ pāi tán qù [C] zuì yǎn wàn dǒu yān [B7] xiá

向江北饮过马 对西风与黄沙
xiàng jiāng běi yǐn guò [Em] mǎ, duì xī fēng yǔ huáng [Bm] shā
无情也似我 向剑底斩桃花
wú qíng yě sì wǒ [C] xiàng jiàn dǐ [D] zhǎn táo [G] huā
人世难相逢 谢青山催白发
rén shì nán xiāng [Am] féng, xiè qīng shān cuī bái [Bm] fā
慷慨唯霜雪 相赠眉间一道疤
kāng kǎi wéi shuāng xuě [C] xiāng zèng méi [D] jiān yī dào [Em] bā

(change key up ½ tone to [Fm] ----------

Chorus 2: 当此世 赢输都算闲话
dāng cǐ [Fm] shì yíng, shū dū suàn xián [Cm] huà
来换杯陈酒 天纵我潇洒
lái huàn bēi chén jiǔ [C#] tiān zòng [Eb] wǒ xiāo [Ab] sǎ
风流不曾老 弹铗唱作年华
fēng liú bù zēng [Bbm] lǎo, dàn jiá chàng zuò nián [Fm] huá
凭我纵马去 过剑底杯中觅生涯
píng wǒ zòng mǎ [C] qù guò jiàn dǐ bēi zhōng mì shēng [C7] yá

当此世 生死也算闲话
dāng cǐ [Fm] shì shēng, sǐ yě suàn xián [Cm] huà
来换场豪醉 不负天纵潇洒
lái huàn cháng háo zuì [C#] bù fù tiān [Eb] zòng xiāo [Ab] sǎ
风流不曾老 弹铗唱作年华
fēng liú bù zēng [Bbm] lǎo, dàn jiá chàng zuò nián [Cm] huá
凭我自由去 只做狂人不谓侠
píng wǒ zì yóu qù [C#] zhī zuò kuáng [Eb] rén bù wèi [Fm] xiá


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [Am][G]-[Em][Am]-[G][Em][Am] 1. [Am] Yêu nhau làm chi khiến trái tim [G] ta hóa điên [Am] dại [F] Trao đi... 2910
Ta tới [Am] đây vui với nhau, nghe nắng xuân reo tưng bừng trên muôn đóa [Dm] hoa Xiêm áo... 1462
Intro: [Em][Bm]-[C][D][G]-[Em][Bm]-[C][D][Em] 1. [Em] Chớp mắt mấy cái nhìn lại bản [Bm] thân đã phải trưởng thành [C] Vẫn lắm... 1150
1. [G] Đôi lúc thế gian như thật nhỏ bé biết bao [B7] Chẳng biết ở chốn nao có ai... 2671
Intro: [Am][Dm]-[Em][Am]-[F][G][C]-[Am][Dm]-[Em][Am] 1. [Am] Bao năm lạc trôi khắp chốn bôn [G] ba xa quê [Am] nhà [F] Mang trên... 9162
Bài hát cùng tác giả
1. [Em] Một người ra đi vội [G] vã [D] Mang theo những dấu yêu [Em] xa rời [Bm] Một... 393540
Version 1: Đan Trường trình bày 1. [Em] Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý Tiếng yêu [D] đương sao... 334897
Intro: [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am] Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười [Dm] vui [F] Tôi làm thân khách [G]... 334434
1. [Am] Anh đem trao cho em nụ [Em] hồng Nụ hồng [F] mong manh như sương mai trong [Em]... 302588
Intro: [Am][G]-[F][C]-[Dm][Am]-[Bdim][E7][Am] 1. [Am] Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về [G] nơi xa xăm mịt mù [F] Trong cơn... 259134

Nhập bình luận