Đạo tràng tịnh độ

Sáng tác: Trung Hậu | Nhạc Phật giáo | Điệu: Slow Ballad | cobedanau | 4436

b [Am] #
x2

[Gm] Một đạo tràng trang [Bb] nghiêm
Một đạo [Eb] tràng thanh [Gm] tịnh
[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đi đứng nằm [Cm] ngồi
Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà
[Gm] Cùng ngồi lại bên [C] nhau [F] ta niệm A Di [Gm] Đà!

[Gm] Một đạo tràng an [Bb] vui
Dạy mọi [Eb] người tâm [Gm] thiện
[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đang lúc làm [Cm] gì
Đều nhất [F] tâm bất [Bb] loạn [C] luôn niệm A di [F] đà
[Gm] Ngày ngày được an [C] vui, [F] trong niệm A Di [Gm] Đà

Nam mô A Di [C] Đà Phật [F] cho chúng con vượt [Bb] qua
[Eb] Thân không mang bao [Ab] tật bệnh [C] Tâm không còn ưu [F] phiền
[Gm] Gia quyến được đoàn [Cm] viên cùng quay về bờ [D] giác
[Bb] Sống trong niềm an [Eb] lạc, [F] ngày đêm niệm Di [Gm] Đà


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ... 4332
Lâng [Am] lâng dòng suối ngọt [C] ngào Dịu vị hương [G] ngát lối vào cửa [Em] không Sen [Dm]... 5867
Sống trên cõi đời [Am] này Bao [G] nỗi buồn chua [Am] cay Sống [G] trong thế gian [Em] này... 2833
Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Một nén hương [G] thơm con xin dâng lên [Am]... 4001
Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát Nam mô đại từ đại [D]... 11396
Bài hát cùng tác giả
[Gm] Một đạo tràng trang [Bb] nghiêm Một đạo [Eb] tràng thanh [Gm] tịnh [F] Cùng niệm A Di [Gm]... 4436

Nhập bình luận