Diệu Pháp Liên Hoa

Sáng tác: Hàn Châu | Nhạc Phật giáo | Điệu: Boléro | cobedanau | 4329

b [Dm] #
x2

Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật
Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ [Dm] trì kinh Pháp [F] Hoa
Lời kinh bay [C] cao lời [Dm] kinh lan tỏa nhiệm [Gm] màu
Lời kinh đưa ta về cõi [Dm] phúc, xa lánh chốn địa [Am] ngục
Cho con thấy Ánh Đạo [Dm] Vàng

Diệu Pháp Liên [C] Hoa vô biên nghĩa nhiệm [Gm] màu
Nguyện hiểu nghĩa chân [F] thật
Của Phật Như [Am] Lai, của Phật Như [Dm] Lai
Diệu Pháp Liên [C] Hoa cho ta nước cam [Gm] lồ
Ôi để hồn dịu [Dm] mát sen hồng thơm ngát trần [A] gian
Sen hồng tỏa ánh [Dm] hào quang

Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật
Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ [Dm] trì kinh Pháp [F] Hoa
Đời con như [C] mây nhẹ [Dm] bay trên cõi hồng [Gm] trần
Ngày đêm luôn kinh cầu diệu [Dm] pháp cho dẫu nhiều lỗi [Am] lầm
Câu kinh xóa hết [Dm] tội tình

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Lâng [Am] lâng dòng suối ngọt [C] ngào Dịu vị hương [G] ngát lối vào cửa [Em] không Sen [Dm]... 5867
Sống trên cõi đời [Am] này Bao [G] nỗi buồn chua [Am] cay Sống [G] trong thế gian [Em] này... 2833
Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Một nén hương [G] thơm con xin dâng lên [Am]... 4001
Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát Nam mô đại từ đại [D]... 11396
[Am] Nơi cạnh núi [D] đồi thiêng [Am] liêng Mắt mẹ đang [D] nhìn uy [E7] nghiêm [Am] Thương đàn... 4512
Bài hát cùng tác giả
1. Khi vũ trụ lên [Dm] đèn thành phố ngã [F] nghiêng men rượu say [Dm] mèm Tuổi thơ đi... 178724
1. Chiều bàn [Dm] giao cho vùng đêm đen biên [F] giới [D7] Theo cánh [Gm] quân, anh [Am7] đóng... 93414
1. Có những đêm [Em] dài, anh [B7] ngồi nhìn hoả châu [Em] rơi Nghe vùng tâm [Am] tư cháy... 87173
1. Sao anh bỏ ra [Am] đi em nào có tội tình [Dm] gì Sao anh bỏ ra [G] đi... 67879
1. Đã lâu lắm [Dm] rồi em về thăm lại chốn [F] xưa [Dm] Đã lâu lắm rồi em [F]... 67832

Nhập bình luận