Đếm sao

Sáng tác: Văn Chung | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Slow Rock | cobedanau | 7195

b [D] #
x2

Một ông sao [D] sáng, hai [A] ông sáng [D] sao
Ba ông sao sáng, sáng [F#m] chiếu muôn ánh [Bm] vàng
[G] Bốn ông sáng sao, kìa [D] năm ông sáng sao
Kìa sáu ông sáng [Em] sao, [A] trên trời [D] cao

Bảy ông sao [D] sáng, tám [A] ông sáng [D] sao
Chín ông sao sáng, sáng [F#m] chiếu muôn ánh [Bm] vàng
[G] Mười ông sáng sao, kìa [D] sông ngân trong sáng
Mờ chiếu ánh muôn [Em] sao [A] trên trời [D] cao

Đếm [Bm] thì khắp bốn phương trời toàn sao
Lóng lánh sao [D] ngời chiếu [G] sao
[D] Ngày thì sao [Bm] sáng [Em] giữa cờ sao [A] vàng
Cờ [Bm] đỏ em [D] đến trường 1 2 [A] 3 4 5 [D] 6 7 8 9 10
Trăm nghìn [Bm] vạn trùng cùng vô số hằng [A] hà trên nước việt [D] Nam

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận