A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Điện máy xanh

Sáng tác: Đang cập nhật - năm: 2016 | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Disco | chipcoipy | 13832

b [C] #
x2

Bạn muốn mua Ti - [C] Vi, Đến điện máy [G] xanh
Bạn muốn mua tủ [Am] lạnh, Đến [G] điện máy [C] xanh
Máy lạnh máy [G] giặt, Đến điện máy [C] xanh
Điện máy [C] xanh, U-woa U-woa U-woa
Điện máy [G] xanh, U-woa U-woa U-woa [C]

Nhập bình luận