Điện máy xanh

Sáng tác: Đang cập nhật - năm: 2016 | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Disco | chipcoipy | 20146

b [C] #
x2

Bạn muốn mua Ti - [C] Vi, Đến điện máy [G] xanh
Bạn muốn mua tủ [Am] lạnh, Đến [G] điện máy [C] xanh
Máy lạnh máy [G] giặt, Đến điện máy [C] xanh
Điện máy [C] xanh, U-woa U-woa U-woa
Điện máy [G] xanh, U-woa U-woa U-woa [C]

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận