Diệt phát xít

Sáng tác: Nguyễn Đình Thi | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | cobedanau | 3854

b [C] #
x2

Việt [C] Nam bao năm [G] ròng rên xiết lầm [Am] than
Dưới [Dm] ách quân tham [F] tàn đế quốc sài [G] lang
Loài phát [F] xít cướp thóc [Am] lúa cướp đời sống [G] dân mình
Nào nhà [C] tù, nào trại [G] giam biết bao [F] nhiêu nhục [G] hình
Đồng [C] bào tuốt [G] gươm vùng [C] lên

Đã đến [G] ngày trả mối thù [Am] chung
Diệt phát-[Dm] xít giết bầy chó đê [Am] hèn của chúng
Tiến [Dm] lên nền dân chủ cộng [G] hòa
Đồng bào [C] ta tuốt [G] gươm vùng [C] lên
Dưới bóng [G] cờ đỏ ánh vàng [Am] sao

Mau mau [Dm] mau vai kề vai không phân [F] già trẻ trai hay [C] gái
Tuốt kiếm [D] lên, ta đi lên, ta tiến lên ta diệt quân [G] thù
Việt [C] Nam, Việt [Em] Nam, Việt [Am] Nam
Ôi nước [G] Việt yêu dấu ngàn [F] năm
Việt [Dm] Nam, Việt [C] Nam [G] muôn [C] năm

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [Am] [D] [Am] [D] [Am] [D] [Am] [G] [Am] [G] [Am] 1. Kiên Giang ai vẽ thành [Am] tranh... 6212
[G] Lắng tai [Am] nghe đàn [D] bầu Thánh [Bm] thót trong đêm [Em] thâu. 1. Tiếng đàn [G] bầu... 13224
Xa Quảng [C] Trị quê hương [Em] tôi Hai mươi [Am] năm chưa hề trở [Dm] lại Nợ áo [G]... 10506
1. Ai [G] về quê mạ miền [Bm] Trung Gửi [Em] lòng thương nhớ nhớ [C] thương Nhớ đêm trăng... 2544
[D] Bốn ngàn năm văn hiến, Nước Nam khang [Bm] cường Là nhờ công đức Hùng [A] Vương. [D] Hoà... 3562
Bài hát cùng tác giả
[G] Đây Hồ Gươm, Hồng [C] Hà, Hồ [G] Tây Đây lắng [Am] hồn núi [G] sông ngàn [Bm] năm... 15348
Việt [C] Nam bao năm [G] ròng rên xiết lầm [Am] than Dưới [Dm] ách quân tham [F] tàn đế... 3854
Intro: [Am][Dm][G][F][Em][Am] Ngôi sao nhớ [Am] ai mà sao lấp [C] lánh Soi sáng [F] đường chiến [G] sĩ dưới... 2630

Nhập bình luận