A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Đời con có Chúa Sheet

Sáng tác: Phan Hùng | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 300

b [Am] #
x2

1. Con cần có [Am] Chúa như đất cần có [E7] mưa
Con tựa nương [Dm] Chúa như [G] suối tựa có sông [C] sâu
Con tìm đến [Dm] Chúa để [G] thấy nguồn bình [C] an
Con cần đến [Dm] Ngài để chia sớt buồn [E7] vui
Con cần lời [Dm] Chúa để sáng soi đường [E7] đi
Đi tìm hạnh [Dm] phúc chỉ [E7] có ở nơi [Am] Ngài.

ĐK:
Đời con có [F] Chúa như mùa xuân không [Dm] úa
Lúa ngô trên [G] đồng mong ước ngày mùa đơm [C] bông
Đời con khát [F] Chúa như đất khát mong mưa [Dm] rào
Như lính gác mong đêm [E7] tàn xin Chúa ở lại bên [Am] con.

2. Nương tựa ở [Am] Chúa để thấy đời thảnh [E7] thơi
Con nhìn lên [Dm] Chúa là [G] Đấng giàu có cao [C] sang
Con chạy đến [Dm] Chúa để [G] thấy niềm an [C] vui
Con cần có [Dm] Ngài để chia sớt niềm [E7] đau
Con nguyện dâng [Dm] hiến cả tấm thân đời [E7] con
Như là ngọn [Dm] nến rực [E7] sáng ở gian [Am] trần.

ĐK:
Đời con có [F] Chúa như mùa xuân không [Dm] úa
Lúa ngô trên [G] đồng mong ước ngày mùa đơm [C] bông
Đời con khát [F] Chúa như đất khát mong mưa [Dm] rào
Như lính gác mong đêm [E7] tàn xin Chúa ở lại bên [Am] con.

Nhập bình luận