Chiều tím Can Vê

Sáng tác: Phan Hùng | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 544

b [Am] #
x2

1. Can [Am] Vê chiều tím ngắt
Con biết [F] Chúa giang tay thập [Dm] tự
Ngài cứ [F] thế chết cho nhân [Am] loại
Yêu con [G] người tội lỗi đau [E7] thương.

Bao [Am] la tình Thiên Chúa
Quá yêu người trần [F] thế
Ngài đã [C] chết tan thay đau thương
Để kéo [E7] con lên đến cung [Am] đàng.

ĐK:
Chiều tím Can [Am] Vê ôi buổi [G] chiều xót xa tiêu [F] điều
Thương con [Dm] nhiều Ngài đã giang [E7] tay
Ôm [F] trọn tình con với [E7] Chúa

Thập giá vươn [Am] cao ôi thập [G] tự
Hồng ân cứu [Am] rỗi ngài dìu [F] con lên đỉnh yêu [E7] thương
Ngài đưa [Dm] con đến [E7] cõi thiên [Am] đường.

2. Can [Am] Vê chiều hôm ấy
Gio An [F] đứng dưới chân thập [Dm] tự
Cùng thánh [F] mẫu vỗ cho nhân [Am] loại
Đây con [G] mẹ , mẹ hãy yêu [E7] thương.

Trao [Am] dâng mẹ Thiên Chúa
Đến con người trần [F] thế
Ngài tín [C] thác trao dâng yêu thương
Để chúng [E7] ta vui sống bên [Am] mẹ.

ĐK:
Chiều tím Can [Am] Vê ôi buổi [G] chiều xót xa tiêu [F] điều
Thương con [Dm] nhiều Ngài đã giang [E7] tay
Ôm [F] trọn tình con với [E7] Chúa

Thập giá vươn [Am] cao ôi thập [G] tự
Hồng ân cứu [Am] rỗi ngài dìu [F] con lên đỉnh yêu [E7] thương
Ngài đưa [Dm] con đến [E7] cõi thiên [Am] đường.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận