Dưới đài sen

Sáng tác: Quý Luân | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 607

b [G] #
x2

Long [G] lanh sương [C] sớm bình [G] minh
Mừng ngày Phật [D] Đản [Em] gió lành ngát [Am] hương
Bậc đại [C] giác đã mở [Am] đường,
quang minh chân [Bm] lý [C] làm gương cho [D] đời

Chúng [Bm] sanh trong biển luân [Em] hồi
Nghiệp sâu chướng [C] nặng chơi vơi mê [D] mờ
Bè [Em] từ cứu độ nguy [Am] cơ
Cho người hướng [D7] thiện đến bờ an [G] nhiên.

Lạy Phật [Bm] tổ đấng đại [Em] hiền
Chúng con quỳ [Bm] trước đài [Am] sen nguyện [D] cầu
Cầu [Am] xin [Em] bốn biển năm [Am] châu
Đạo vàng sáng [D7] tỏ nhiệm mầu thế [G] gian.

* Trời mênh [Bm] mang, gió chiên [Em] đà
Mừng mùa Khánh [C] Đản hân hoan muôn [D] nhà
Nam [Am] mô Bổn [Em] sư Thích [Am] Ca
Tình thương thể [D7] hiện an hoà nhân [G] sinh.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận