Giá như mình đã bao dung

Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 4185

b [Am] #
x2

Vào hôm [Am] ấy ta chọn lìa xa [Em] hai cuộc đời hai ngã
Thời [F] gian rồi cũng [G] hoá xa [C] lạ
Niềm kiêu [Am] hãnh xô dài khoảng cách ai [Em] cũng luôn cho mình đúng
Và người [F] kia sẽ hối [G] tiếc ngày [C] sau.

Rồi cứ [Am] thế xuôi theo dòng đời bằng nỗi ám [Dm] ảnh quá khứ trong em
Giống thiêu [G] thân yêu đương điên cuồng là sự ích [E7] kỷ cho người đến sau.

Chuyện tình [Am] yêu đẹp có đến đâu muôn đời vẫn [Dm] phải đi qua bể dâu
Biết bao [G] lần mình ngồi tựa nhau nhắc nhau hạnh [C] phúc quý giá thế nào
Rồi lại quên [Dm] hết chẳng níu giữ [G] lại, chẳng để [Em] tâm đã đúng hay [Am] sai.
[F] Lúc cuộc đời tàn [Dm] nhẫn anh mong giá [E7] như ta đã bao dung cho [Am] nhau.

* [F] Yêu sẽ [G] phải hy sinh, là [Em] trong bão giông mình [Am] cùng vượt qua
Còn hai [Dm] ta đã chẳng thể vì [G] nhau, để giờ [E7] đây một đời lầm lỡ

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận