Giải phóng Miền Nam

Sáng tác: Huỳnh Minh Siêng | Nhạc Đỏ | Điệu: March | kynguyen65 | 10495

b [G] #
x2

Intro: [D][Am]-[D][Am]-[Bm][Em][Am][D]-[Em][D]-[C][Am]-[D][G]-[D][G]

Giải phóng miền [G] Nam, chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước
Diệt Đế quốc [Em] Mỹ, phá tan bè lũ bán [C] nước
Ôi xương [Em] tan máu [Am] rơi, lòng hận thù ngất [G] trời
Sông [D] núi bao nhiêu [G] năm cắt [D] rời
Đây Cửu Long [G] hùng tráng, đây Trường Sơn [Am] vinh quang
Thúc giục đoàn [C] ta xung phong đi giết [G] thù
Vai sát vai chung [D] một bóng [G] cờ

Vùng [D] lên! Nhân dân miền Nam anh [Am] hùng
Vùng [D] lên! Xông pha vượt qua bão [Am] bùng
Thề [Bm] cứu lấy nước [Em] nhà! Thề [Am] hy sinh đến [D] cùng
Cầm [G] gươm, ôm [Em] súng, xông [D] tới
Vận [C] nước đã đên [Am] rồi. Bình [D] minh chiếu khắp [G] nơi.
Nguyện xây non [D] nước sáng tươi muôn [G] đời


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[Am] Đoàn Giải Phóng quân một [Em] lần ra [Am] đi Là có sá chi đâu [Em] ngày trở [Am]... 10342
[Dm] Nhớ, nhớ cái hôn đầu [Bb] tiên, anh chưa dành cho [Dm] em Nhớ, bản tình ca đầu [Gm]... 22491
[G] Tung bay là tung bay, cờ chiến thắng đã [Bm] tung bay Trên [Em] khắp trời quê ta [Am]... 3282
[F] Trường sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người Có chú nai [Gm] vàng nghiêng đôi... 28756
1. Có chiếc cầu [G] cây bắc ngang qua [C] suối Cao thật [Em] cao, không tay [Bm] vịn Em... 18926
Bài hát cùng tác giả
1. [F] Nơi thành đô trong ánh điện [Bb] quang Tiếng nấc nghẹn [F] câu cười [C] Khu nhà tranh... 13918
Intro: [D][Am]-[D][Am]-[Bm][Em][Am][D]-[Em][D]-[C][Am]-[D][G]-[D][G] Giải phóng miền [G] Nam, chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước Diệt Đế quốc [Em] Mỹ, phá... 10495

Nhập bình luận