Giữ biển trời Quảng Bình Vĩnh Linh

Sáng tác: Xuân Giao | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1851

b [A] #
x2

1. [D] Đây bình minh đang lên hồng chân mây, [A] xóm chài ta vui lên đường ra khơi
Nghe hàng phi lao gió thổi rì [E7] rào, nghe biển đêm thu sóng vỗ rì [A] rầm
[D] Căng buồm lên ta đưa thuyền ra khơi, [A] đây biển reo vui dân chài ra khơi
Ta chào quê hương ngói đỏ đẹp [E7] mầu, quê nhà thân yêu thôn xóm mong [A] chờ

[A] Hơ, nắng lên nghe [Bm] biển vui reo, cô em tay [A] súng tay [Bm] chèo đẹp [E7] sao
Quảng Bình Vĩnh Linh Quảng Bình, biển [Bm] trời tổ quốc thân [F#m] yêu
Có quân dân sát vai nhau giữ [Bm] gìn, có quân dân [E7] sát vai nhau giữ [A] gìn
Ớ ơ Quảng Bình, Vĩnh [E7] Linh Quảng [A] Bình ớ hơ

Chớ quên giặc [Bm] Mỹ xâm lăng, vô đây bắn [A] phá xóm [Bm] làng bến [E7] sông
Quảng Bình Vĩnh Linh Quảng Bình, nhà [Bm] thờ đồng lúa xanh [F#m] tươi
Vết bom ghi mãi không phai hận [Bm] thù, vết bom ghi [E7] mãi không phai hận [A] thù
Ớ ơ Quảng Bình Vĩnh [E7] Linh Quảng [A] Bình

2. [D] Đây bình minh đang lên hồng chân mây, [A] xóm chài ta vui lên đường ra khơi
Nghe hàng phi lao gió thổi rì [E7] rào, nghe biển đêm thu sóng vỗ rì [A] rầm
[D] Căng buồm lên ta đưa thuyền ra khơi, [A] đây biển reo vui dân chài ra khơi
Ta chào quê hương ngói đỏ đẹp [E7] mầu, quê nhà thân yêu thôn xóm mong [A] chờ

[A] Hơ, Quê ta đồng [Bm] lúa xanh tươi, yêu anh tay [A] súng tay [Bm] cày giữ [E7] yên
Quảng Bình Vĩnh Linh Quảng Bình, giặc [Bm] thù còn dám hung [F#m] hăng
Đến đây ta xác không mong ngày [Bm] về, đến đây tan [E7] xác không mong ngày [A] về
Ớ ơ Quảng Bình, Vĩnh [E7] Linh Quảng [A] Bình ớ hơ

Chớ quên giặc [Bm] Mỹ xâm lăng, vô đây bắn [A] phá xóm [Bm] làng bến [E7] sông
Quảng Bình Vĩnh Linh Quảng Bình, nhà [Bm] thờ đồng lúa xanh [F#m] tươi
Vết bom ghi mãi không phai hận [Bm] thù, vết bom ghi [E7] mãi không phai hận [A] thù
Ớ ơ Quảng Bình Vĩnh [E7] Linh Quảng [A] Bình

3. [D] Quê nhà ta chiến thắng giặc nơi nơi, [A] đây biển khơi đang đêm ngày reo vui
Ta là dân quân tay súng sẵn [E7] sàng, giữ trời quê hương mãi mãi tươi [A] mầu
[D] Căng buồm lên ta đưa thuyền ra khơi, [A] Đây biển reo vui dân chài ra khơi
Ta [cùng thi đua tay súng tay [E7] chèo, giữ biển quê hương vui bát cơm [A]chiều

[A] Hơ, súng ta giăng [Bm] lửa trên cao, Không cho quân [A] cướp Mỹ [Bm] vào chốn [E7] đây
Quảng Bình Vĩnh Linh Quảng Bình, từng [Bm] đàn quạ Mỹ tan [F#m] thây
Súng quân dân vững trong tay diệt [Bm] thù, súng quân dân [E7] chắc trong tay diệt [A] thù
Ơ ơ Quảng Bình, Vĩnh [E7] Linh Quảng [A] Bình

Vĩnh Linh quê [Bm] mẹ thân yêu, câu ca chiến [A] thắng sớm [Bm] chiều rộn [E7] vui
Quảng Bình Vĩnh Linh Quảng Bình, Quảng [Bm] Bình thuyền vẫn ra [F#m] khơi
Lúa ngô xanh tốt nơi nơi được [Bm] mùa, lúa ngô xanh [E7] tốt nơi nơi được [A] mùa
Ớ ơ Quảng Bình Vĩnh [E7] Linh Quảng [A] Bình, Vĩnh [E7] Linh Quảng [A] Bình.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận