Bác là Hồ Chí Minh

Sáng tác: Minh Quang | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1239

b [Em] #
x2

Đêm mênh [Em] mông giữa mùa chiến dịch
Bác ngồi [G] đó đinh [Am] ninh bên ngọn lửa [G] hồng
[Em] Bác là Hồ Chí [Am] Minh Bác là Hồ Chí [Em] Minh
Đêm [Bm] nay như bao [D7] đêm người đã không [G] ngủ
Đêm [Am] nay như bao [D7] đêm trộm giấu im [G] lặng
[Em] Bác chưa ngủ Bác [Bm] ơi [Em] Bác chưa ngủ Bác [Am] ơi

Bác [G] thương đoàn chiến [C] sĩ [Am] lạnh giá ngoài đêm [Em] giông
Bác [G] thương đoàn dân công [C] đêm nay ngủ ngoài [Am] rừng
Bác [Am] thương dân tộc ta bốn ngàn năm chưa vẹn toàn độc [Em] lập
[Am] Đêm nay Bác không [Bm] ngủ vì một lẽ thường [Em] tình
[Bm] Bác là Hồ Chí [Em] Minh

[Am] Đêm nay Bác không [Bm] ngủ vì một lẽ thường [Em] tình
[Bm] Bác là Hồ Chí [Am] Minh, [Bm] Bác là Hồ Chí [Em] Minh


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
kynguyen65 Quản trị viên 4 năm trước

Tiến Định tone Fm
https://www.youtube.com/watch?v=NYLaxlESAyk

Nhập bình luận