Cây đàn ghita một dây

Sáng tác: Minh Quang | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 661

b [Am] #
x2

Chỉ [Am] lính đảo xa mới có đàn guitar một [Dm] dây
Chỉ [Am] lính đảo xa mới hát đàn guitar một [Dm] dây
[F] Gió...trăm ngàn cơn [Am] gió mới hát được một [G] lời
[F] Sóng ...trăm ngàn con [Am] sóng mới vỗ được vào [G] bờ
Mà [E7] đàn guitar một dây của lính đảo xa chúng tôi
[F] Cứ hát mãi.... [Am] hát cho hoàng hôn xuống (át tiếng [C] sóng)
[Am] Hát...cho mặt trời [G] lên (át tiếng gió)
[Dm] Câu tâm tình gửi biển (dù rằng đảo [Em] xa )
[Dm] Câu ước hẹn với [F] gió (dù đàn một [G] dây)
Vẫn âm vang [E7] biển ...những bài tình [Am] ca.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận