Kim Đồng

Sáng tác: Phong Nhã | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 215

b [F] #
x2

Hờn căm bao [F] lũ tham tàn phát [C] xít
Chân bước ra [Gm] đi Kim Đồng [C] lên chiến [F] khu
Kim [Dm] Đồng quê hương Việt Bắc xa [C] mù
Kim [F] Đồng, thay [C] cha rửa mối quốc [F] thù

Anh Kim Đồng [F] ơi! Anh Kim Đồng ơi
Tuy anh xa [Dm] rồi, (tuy anh xa rồi)
Gương anh sáng [Bb] ngời, (gương anh sáng ngời)
Đội ta cố [F] noi

ĐK: Bao [F] phen gian lao trong rừng
Gian [C] lao, nguy nan muôn [F] trùng
Xung [Gm] phong noi gương anh [Bb] hùng [Gm]
Đùng! Đùng! [C] Đùng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Anh vẫn [F] đi

Anh luôn [F] luôn tiến bước [Am] tiến đi theo [Dm] dò quân xâm [Gm] lăng
Anh xông [F] pha trốn khắp [Am] chốn đi tuyên [C] truyền trong nhân [F] dân
Kim [F] Đồng, tên anh muôn thủa không [C] mờ
Kim [F] Đồng, tên [C] anh lừng lẫy chiến [F] khu


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận