Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng

Sáng tác: Trọng Loan | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 155

b [C] #
x2

1. Mảnh đất thân [C] thương hiền lành giản [Am] dị
Vẫn thơm tiếng [G] mẹ Quảng Trị quê [Em] ta
Rộn rã nơi [Am] đây vang tiếng quân [F] ca
Đánh giặc kiên [Dm] cường báo tin mừng thắng [G] trận
Hò ơi [C] hờ ơi hò ơi [F] hờ hò ơi ơ [C] hờ

Đã [F] nghe Sông Hiếu quê [Dm] nhà, chảy xuôi qua [Am] bến Đông Hà kể [G] vui
Kể [Dm] rằng, kể [G] rằng: ở đường Chín hôm [Em] nay xác bao quân Mỹ [G] ngụy ở đây đã chết [Am] vùi
Ơ hờ ơ [F] hờ quê mẹ nơi [Am] này quân ta đánh [G] thắng lũ giặc đêm [C] ngày.

2. Chẳng để nơi [C] đây giặc về bạo [Am] ngược
Đò ngàn đò [G] dọc đã dục ra [Em] tay
Giải phóng quân [Am] ta tiến bước đêm [F] nay
Quyết diệt quân [Dm] thù trọn lời thề với [G] mẹ
Hò ơi [C] hờ ơi hò ơi [F] hờ hò ơi ơ [C] hờ

Súng [F] reo trên Ngã Tư [Dm] Sòng rằng ta [Am] giết hết tiểu đoàn Trầu [G] Điên
Lại [Dm] nghe Đầu [G] Mầu kìa trận đánh Công [Em] kiên phá tan đây bốt [G] giặc hò vang đôi bến [Am] bờ
Ơi hò ơi [F] hờ, quê Mẹ nơi [Am] này quân dân ta [G] đánh Mỹ ngụy tan [C] tành.

3. Mẹ đón quân [C] ta về nhà nghỉ [Am] lại
Nắm tay mẹ [G] nói giải phóng quân [Em] ta
Đẹp nết như [Am] bao quân ta chiến khu [F] xưa
Đánh giặc rất anh [Dm] hùng mà việc nhà cũng [G] giỏi
Hò ơi [C] hờ ơi hò ơi [F] hờ hò ơi ơ [C] hờ

Tiếng [F] quân trên khắp quê [Dm] nhà ở đâu cũng [Am] nhớ tiếng hò Mẹ [G] thương
Giặc [Dm] kia một [G] lần mà đụng đến quê [Em] hương báo Gio Linh quyết [G] dập giặc tan hơn mấy [Am] lần
Ơi hò ơi [F] hờ Quảng Trị anh [Am] hùng quân ta đánh [G] Mỹ lẫy lừng chiến [C] công.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận