Ngoại ơi!

Sáng tác: Mai Thu Sơn | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 185

b [Em] #
x2

Intro: [Em][A][Em]-[Em][A][B7]-[Em][D][Bm]-[Bm][D][Bm][Em]

1. Trôi [Em] nổi vô [A] định như lục bình trên [Em] sông
Qua ngã Ba [A] Giồng xưa ngoại đưa tiễn [Em] chồng
Thời mẹ [D] tôi nằm nôi, đất nước gọi [Bm] mời
Ông ngả xuống [A] rồi ngoại goá con [B7] côi

2. Qua [Em] những năm [A] ròng thương đời ngoại long [Em] đong
Thui thủi lưng [A] còng, khô gầy một kiếp [Em] hồng
Thời [D] tôi được sinh, nắng ấm thanh [Bm] bình
Chưa thấy quê [A] mình lửa [Bm] khói điêu [Em] linh [A][Bm][Em]

ĐK: Ngoại [A] ơi! Mười tám thôn vườn [Em] trầu bây giờ là [A] đâu?
Dưới bóng hàng [Am] cau loáng thoáng mấy giàn [Em] trầu!?
Tóc phơ bạc [G] đầu còn chưa hết lo [A] âu
Nhớ thương tình [Em] đầu Ngoại [A] ruột thắt [B7] quặn đau

Ngoại [A] ơi! Giờ ngã Ba [Em] Giồng đô thị người [A] đông
Có nhớ người [Am] xưa ngả xuống giữ vườn [Em] đồng?
Xót thương con [G] đò từng đưa khách sang [A] sông
Trách sao câu hò [B7] điệu lý rêu [Em] phong [A][Bm][Em]

* [A] Ơi, Ngã Ba [Em] Giồng!
Ơi! Ngã Ba [A] Giồng! Vẫn [C] còn [B7] đợi [Em] mong

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận