Đức Phật Chuẩn Đề

Sáng tác: Mai Thu Sơn | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 204

b [A] #
x2

1. [A] Đức Phật Chuẩn Đề
Mười tám tay vòng [D] xuyến
Nắm hàng khí [F#m] cụ
Biểu thị các Tam muội [E] gia

2. [A] Đức Phật Chuẩn Đề
Tam nhãn soi trần [D] thế
Pháp Phật phổ [F#m] độ
Thọ [E] mạng chúng sanh dài [A] hơn [E][A]

ĐK: [A] Trầm luân thế [Bm] gian
Muôn trùng trong khổ [D] nạn
Ai muốn giải [A] hạn
Niệm [D] danh Ngài khai [A] sáng

Nam Mô Tát Đa [F#m] Nẫm
Tam Miệu Tam Bồ [Bm] Đà
Câu Chi Nẫm [E] Đát Điệt Tha
Án, Chiết lệ, Chủ Lễ, Chuẩn Đề, Ta Ba [A] Ha


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận