Mấy độ luân hồi

Sáng tác: Nguyễn Hiệp | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 115

b [Cm] #
x2

Đêm đêm [Cm] về, gió trắng [Eb] sương
Sương mong [Ab] manh như chiếc thân vô [G7] thường
Mấy độ luân [Ab] hồi thân này như [Cm] có thân này như [G7] không.

Nghiệp vướng [Cm] mình, nghiệp đã [C7] mang
Ôi sao ta [Fm] đau, nỗi đau vô [G7] lượng
Mấy độ luân [Ab] hồi sao mãi còn [Fm] mang
[G7] Thân cát [Cm] bụi.

Ngày tàn tháng [C] qua
Theo từng sát [F] na nghiệp lìa [C] xa
Trăng như bừng [F] sáng xua mây [Am] mờ
Bài ca vô [Dm] ưu [G7] mãi ngân [C] vang.

Đưa đôi [F] tay khép cửa luân [C] hồi
Tan cơn gió [G7] nghiệp thân này hết [C] mang
Nghiệp tiêu [Dm] tan hết mang thân [Am] này
Nghiệp tiêu [G7] tan thân này hết [C] mang.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận