Hoa tâm (Tự tại)

Sáng tác: Tiêu Mạn Huyên - Lời Việt: Thái Khang | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 191

b [Am] #
x2

[Dm] Như hoa trong gương, như [C] bóng trăng in đáy hồ
[Am] Đời thoáng như [G] giấc mơ trong nhân sinh kiếp [Am] con người
[Dm] Tâm tham sân si, khẩu [C] ý thân nuôi sắc dục
[Am] Lạc bước trong [G] bể đau, xoay quanh trong biển [Am] luân hồi

[Dm] Xin khai hoa tâm, thành [C] kính con dâng lên Người
[Am] Lạy sám hối [G] Tứ Ân, con cúi xin thành [Am] Tâm thệ nguyện
[Dm] Nay khai hoa tâm, thành [C] kính con xin lạy Ngài
[Am] Lạy đức Quán [G] Thế Âm, xin chướng duyên từ [F] nay tiêu trừ

ĐK: [C] Quan Thế [G] Âm Đại [F] Từ Đại [G] Bi
Con [Em] nguyện xin ơn Người soi [F] lối con [G] đi
[C] Trong biển [G] đời bao [F] nghiệp trần [G] xoay quanh
[Em]Thoát qua tháng ngày, lạc [F] trong biển [G] đau

[C] Quan Thế [G] Âm Đại [F] Từ Đại [G] Bi
Con [Em] thành tâm xin Người cứu [F] lấy nhân [G] sinh
[C] Bao chiến [G] tranh khổ [F] cực được [G] tiêu tan
[Em] Thoát ly khốn cùng, trầm [F] luân khổ [G] đau kiếp [Am] người

[Dm] Om Mani Pad Me Hum [C] Om Mani Pad Me Hum
[Am] Om Mani [G] Pad me Hum Om Mani [Am] Pad Me Hum
[Dm] Om Mani Pad Me Hum [C] Om Mani Pad Me Hum
[Am] Om Mani [G] Pad me Hum Om Mani [Am] Pad Me Hum


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận