Đã về đã tới

Sáng tác: Thích Nhất Hạnh | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | danielntd | 271

b [C] #
x2

Đã [C] về, đã [C] tới
Bây [Dm] giờ, ở [G] đây
Vững [C] chãi, thảnh [C] thơi
Quay [Am] về, nương [G] tựa

Nay tôi đã [Dm] về
Nay tôi đã [Am] tới
An trú bây [Dm] giờ
An trú ở [G] đây

Vững [C] chãi như núi [F] xanh
Thảnh [C] thơi dường như mây [G] trắng
Cửa [Dm] vô sinh mở [G] rồi
Trạm [Dm] nhiên và [G] bất [C] động.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận