Hải đảo tự thân

Sáng tác: Thích Nhất Hạnh | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | danielntd | 210

b [C] #
x2

Quay [C] về nương [G] tựa hải [G] đảo tự [Em] thân
Chánh [C] niệm là [G] Bụt soi [Em] sáng xa [C] gần
Hơi [Dm] thở là [Dm] Pháp bảo [C] hộ thân [C] tâm
Năm [Dm] uẩn là [Dm] Tăng phối [G] hợp tinh [C] cần

Thở [C] vào thở [Dm] ra
Là [Dm] hoa tươi [C] mát, là [F] núi vững [C] vàng
Nước [F] tĩnh lặng [Em] chiếu
Không [D] gian [G] thênh [C] thang

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận