Hải đảo tự thân

Sáng tác: Thích Nhất Hạnh | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | danielntd | 2034

b [C] #
x2

Quay [C] về nương [G] tựa hải [G] đảo tự [Em] thân
Chánh [C] niệm là [G] Bụt soi [Em] sáng xa [C] gần
Hơi [Dm] thở là [Dm] Pháp bảo [C] hộ thân [C] tâm
Năm [Dm] uẩn là [Dm] Tăng phối [G] hợp tinh [C] cần

Thở [C] vào thở [Dm] ra
Là [Dm] hoa tươi [C] mát, là [F] núi vững [C] vàng
Nước [F] tĩnh lặng [Em] chiếu
Không [D] gian [G] thênh [C] thang

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Đã [C] về, đã [C] tới Bây [Dm] giờ, ở [G] đây Vững [C] chãi, thảnh [C] thơi Quay [Am]... 2298
1. Mẹ [Am] ơi con là con của mẹ [C] đây Con [A7] đã trải ngàn đắng [Dm] cay Từ... 2702
1. [Am] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh [Dm] hà Địa cầu vừa tỉnh [G] thức lòng... 3037
I have [D] arrived, I am [A] home In the [D] here and [A] in the [D]now I have [D]... 1414
1. [F] Màu tình yêu thường [C] có màu chi [Gm] ai có thể trả [Dm] lời Là [Bb] niềm... 1974
Bài hát cùng tác giả
Quay [D] về nương [A] tựa hải đảo tự [F#m] thân Chánh [D] niệm là [A] Bụt soi [F#m] sáng... 3551
Đã [C] về, đã [C] tới Bây [Dm] giờ, ở [G] đây Vững [C] chãi, thảnh [C] thơi Quay [Am]... 2298
Quay [C] về nương [G] tựa hải [G] đảo tự [Em] thân Chánh [C] niệm là [G] Bụt soi [Em]... 2034

Nhập bình luận