Mười chín tháng tám (19/8)

Sáng tác: Xuân Oanh | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 651

b [G] #
x2

Toàn dân Việt [G] Nam đứng đều lên góp sức một ngày
Thề đem xương [Em] máu quyết lòng chiến đấu cho tương [G] lai
Mười chín tháng [G] Tám khi quốc [Bm] dân căm hờn kêu [D] thét
Đứng lên cùng [D] hô mau diệt tan hết quân thù [G] chung

Mười chín tháng [G] Tám ánh [Em] sao tự do đem [G] tới
Cờ bay nơi nơi muôn [C] ánh sao [G] vàng
Máu [Em] pha tươi hồng trên [Am] lá cờ [D] bay khắp chốn giang [G] sơn

[D] Người Việt [G] Nam đều thống nhất reo vang lời [D] thề
Mười [G] chín tháng Tám chớ [Em] quên là ngày khởi [G] nghĩa
Hạnh [C] phúc sáng [Em] tô non [C] sông Việt [G] Nam

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
Dương Phong 6 tháng trước

Lời có vẻ chưa được chính xác: Câu "Cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng". Ad xem lại giúp?

intrepid Quản trị viên 6 tháng trước

@Dương Phong: Cám ơn bạn, đã sửa lại lời.

Nhập bình luận