Gotta find you

Sáng tác: Joe Jonas | Nhạc Quốc tế | Điệu: Ballade | kynguyen65 | 3044

b [A] #
x2

1. [D] Every-[A] time I think I'm [E] closer to the [F#m] heart
[D] Of what it [A] means to know just [F#m] who I [E] am
[D] I think I've [A] finally found a [E] better place to [F#m] start
[D] But no one [A] ever seems to [F#m] under-[E] stand.

I [D] need to try to [A] get to where you are
[F#m] Could it [A] be, your [E] not that far.

Chorus: You're the [D] voice I hear in-[A] side my head
The [E] reason that I'm [F#m] singing
[D] I need to [A] find you, [F#m] I gotta [E] find you
[D] You're the mis-[A] sing piece I need, [E] the song in-[F#m] side of me
[D] I need to [E] find you [F#m] I gotta [E] find you

Oh [D] yeah [A][E][F#m] Yeah [D] yeah [A][F#m][E][D]

2. [D] You're the [A] remedy I'm [E] searching hard to [F#m] find
[D] To fix the [A] puzzle that I [F#m] see in-[E] side
[D] Painting [A] all my dreams the [E] color of your [F#m] smile
[D] When I [A] find you I'll [E] be al-[F#m] right.

I [D] need to try to [A] get to where you are
[F#m] Could it [A] be, your [E] not that far.

Chorus: You're the [D] voice I hear in-[A] side my head
The [E] reason that I'm [F#m] singing
[D] I need to [A] find you, [F#m] I gotta [E] find you
[D] You're the mis-[A] sing piece I need, [E] the song in-[F#m] side of me
[D] I need to [E] find you [F#m] I gotta [E] find you

* [F#m] Been feeling lost, [A] can't find the words to say
[D] Spending all my time [E] stuck in yesterday
[F#m] Where you are is [A] where I want to be
[D] Oh next to you... [E] and you next to [D] me [A][E][F#m]
[D] Oh I need to [A] find you...[E] yeah

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [D] Jimmy, please say you'll [A] wait for me I'll grow up some [D] day you'll see Saving all... 15811
Intro & Chord circle: [A][Bm][D][E] - [A][Bm][D][E] 1. I [A] feel it in my [Bm] fingers [D] I feel it... 3503
Chord cirle: [Bm][D][A][G] 1. [Bm] Run away-[D] ay with me [A][G] [Bm] Lost souls in [D] revelry [A][G] [Bm] Running... 1566
[Dm] Easy come, easy go, that's just how you live, oh [Am] Take, take, take it all but you never... 10373
Speaking cirle: [Dm][A][D][Gm][Eb][Dm][E][A] Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là Nous marchions sur une plage un... 4359
Bài hát cùng tác giả
1. [D] Every-[A] time I think I'm [E] closer to the [F#m] heart [D] Of what it [A] means to... 3044

Bình luận 2
adonljne 7 năm trước

Tks ad nhìu lắm ạ ! Mặc dù chưa đánh Laugh

kynguyen65 Quản trị viên 7 năm trước

Chuyển qua A sử dụng capo ngăn 2 cho đỡ ngán, để đúng tone B của Joe nhìn muốn bỏ đàn luôn Smile

Nhập bình luận