Gửi em chiếc nón bài thơ

Sáng tác: Lê Việt Hòa | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2018

b [C] #
x2

Anh [C] gửi cho em chiếc [Am] nón bài [Dm] thơ xứ [G] Nghệ
Mang hình [F] bóng quê [Dm] hương
[G] Lợp vào đây trăm mến [C] ngàn [Dm] thương [G]

[C] Nón bài [Am] thơ, [Dm] em đội [Am] nón bài [Dm] thơ
[F] Đi đón [G] ngày hội mới
Nước non [C] ta nay một dải vẹn [Dm] tròn như chiếc [G] nón bài [Dm] thơ.
Ơ [G] hờ [F] ơ [Dm] hơ [G]
[Dm] Ơ hơ hờ [G] hơ [Am] hơ [F] hơ [G]

[F] Anh gửi tặng [G] nón bài thơ quê [Dm] mẹ
[G] Gửi cho em dòng sông cửa [C] bể
[Am] Cả vầng trăng và cả trời [Dm] xanh

[G] Nước dưới [Dm] sông có khi [C] đầy khi cạn
[Am] Trăng trên trời khi [C] tỏ khi [F] mờ
[C] Tình đôi [G] ta từ [Dm] bấy đến [G] giờ
Vẫn [F] tròn như chiếc [Dm] nón bài [G] thơ ơ [C] hờ ơ [G] hớ.

* [G] Nước dưới [Dm] sông có khi [C] đầy khi cạn
[Am] Trăng trên trời khi [C] tỏ khi [F] mờ
[C] Tình đôi [G] ta từ [Dm] bấy đến [G] giờ
Vẫn [F] tròn như chiếc [Dm] nón [G]
Vẫn [F] tròn như chiếc [Dm] nón bài [G] thơ anh tặng [C] em.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận