Gửi lại mùa hè (Tình ca của Ngạn)

Sáng tác: Trương Nguyễn Thành Chung | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 57

b [C] #
x2

[C] Mùa hè nào gặp [G] gỡ
[Am] Mùa hè nào chia [Em] ly
[F] Mùa hè nào hội [C] ngộ
[Dm] Để tôi [G] đón em [C] về

[C] Tôi cầm trên [G] tay hai mùa [Am] hè rực [C] rỡ
[F] Còn mùa hè cuối [G] cùng rơi đi [C] đâu?
[F] Ai nhặt được mùa hè [G] tôi đánh mất
Xin [Em] trả lại cho [Am] tôi
[Dm] Xin trả lại cho [G] tôi người yêu [C] tôi.

[C] Dẫu chỉ là xác [G] con ve sầu chết [Am] khô [C]
[F] Ấy chính là mùa hè của [G] tôi ngủ [C] quên trong nách lá
[F] Những ngọt bùi tôi [G] đã từng trải [Am] qua
[F] Và đắng cay em mang qua đời tôi [Em] như vẫn [Am] còn
[Dm] Đợi mùa hè đẹp tươi sau lưng em [G] mãi

[C] Mùa hè nào gặp [G] gỡ
[Am] Mùa hè nào chia [Em] ly
[F] Mùa hè nào hội [C] ngộ
[Dm] Để tôi [G] đón em [C] về

[C] Dẫu chỉ là xác [G] con ve sầu chết [Am] khô [C]
[F] Ấy chính là mùa hè của [G] tôi ngủ [C] quên trong nách lá
[F] Những ngọt bùi tôi [G] đã từng trải [Am] qua
[F] Và đắng cay em mang qua đời tôi [Em] như vẫn [Am] còn
[Dm] Đợi mùa hè còn bỏng rát sau [G] lưng.

[C] Mùa hè nào gặp [G] gỡ
[Am] Mùa hè nào chia [Em] ly
[F] Mùa hè nào hội [C] ngộ
[Dm] Để tôi [G] đón em [C] về

Tăng tone [C] -> [D]

[D] Còn mùa hè cuối [F#7] cùng tôi gặp [Bm] lại [D]
[G] Trốn đi đâu ngoài [A] tầm mắt tôi [D] tìm?

[D] Mùa hè nào gặp [A] gỡ
[Bm] Mùa hè nào chia [F#m] ly
[G] Mùa hè nào hội [D] ngộ
[Em] Để tôi [A] đón em [D] về

[D] Mùa hè nào gặp [A] gỡ
[Bm] Mùa hè nào chia [F#m] ly
[G] Mùa hè nào hội [D] ngộ
[Em] Để anh [A] đưa em [D] về

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận