Hoàng hôn cầu Mẹ

Sáng tác: Lm. Văn Chi | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 690

b [C] #
x2

1. [C] Khi [F] chiều dần lắng [G] buông
[C] Con tìm [Am] về nép dưới bóng [G7] Mẹ
[F] Nghe tình [G] Mẹ yêu [G7] thương đắm [C] đuối
Khi hoàng hôn lắng [G] êm
[C] Con lặng quỳ nghiêm trước chân [F] Mẹ
[G] Nghe tình Mẹ yêu [Dm] con thiết [C] tha.

ĐK:
[C] Maria Mẹ ơi, con [F] quỳ ngước [Dm] mắt trông hồn [G] bao đắm [C] say
[Am] Con lặng quỳ bên [G7] Mẹ nghe [C] tình yêu ngút [G7] dâng
[C] Maria Mẹ ôi, đêm [F] về bóng [Dm] tối đen buồn [G7] đang phủ [C] vây
[Am] Con nhẹ gọi tên [G7] Mẹ tâm [C] hồn [G7] bớt bâng [C] khuâng.

2. [C] Đêm [F] về bao ánh [G] sao
[C] Con tìm [Am] về tia sáng hy [G7] vọng
[F] Bên Mẹ [G] hiền con [G7] quên lo [C] lắng
Mây mờ che ánh [G] trăng
[C] Mơ về Mẹ con sẽ kêu [F] cầu
[G] Tên Mẹ hiền ôi [Dm] bao dấu [C] yêu.

ĐK:
[C] Maria Mẹ ơi, con [F] quỳ ngước [Dm] mắt trông hồn [G] bao đắm [C] say
[Am] Con lặng quỳ bên [G7] Mẹ nghe [C] tình yêu ngút [G7] dâng
[C] Maria Mẹ ôi, đêm [F] về bóng [Dm] tối đen buồn [G7] đang phủ [C] vây
[Am] Con nhẹ gọi tên [G7] Mẹ tâm [C] hồn [G7] bớt bâng [C] khuâng.

3. [C] Trên [F] đường đời lắng [G] lo
[C] Con nhìn [Am] Mẹ Tha thiết yêu [G7] kiều
[F] Kêu [G] cầu Mẹ trong [G7] cơn giông [C] tố
Cho dù gặp đắng [G] cay
[C] Mây buồn phiền che lấp hy [F] vọng
[G] Cây rừng nhiều yêu [Dm] Mẹ bấy [C] nhiêu.

ĐK:
[C] Maria Mẹ ơi, con [F] quỳ ngước [Dm] mắt trông hồn [G] bao đắm [C] say
[Am] Con lặng quỳ bên [G7] Mẹ nghe [C] tình yêu ngút [G7] dâng
[C] Maria Mẹ ôi, đêm [F] về bóng [Dm] tối đen buồn [G7] đang phủ [C] vây
[Am] Con nhẹ gọi tên [G7] Mẹ tâm [C] hồn [G7] bớt bâng [C] khuâng.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận