Hội nghị Diên Hồng

Sáng tác: Lưu Hữu Phước & Việt Tiên | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 5252

b [D] #
x2

Toàn dân! Nghe [D] chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng [D] đằng! Biên thùy rung chuyển [A]
Tuông [D] giày non [A] sông rền vang [D] tiếng vó [A] câu
Gây oán nghìn [A] thu

Toàn dân Tiên [D] Long! Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng [D] đằng! Nên hòa hay chiến? [A]
Diên [D] Hồng tâu [A] lên cùng minh [D] đế báo [A] ân
Hỡi đâu tứ [D] dân!

[Dm] Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
[A] Ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
[Bb] Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn [Gm] phương
Theo gió bay khắp [Dm] miền sông núi réo đòi
Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước [Dm] yêu quê hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng [G] cường.[Dm]
Ta lên đường lòng mang tâu đến long nhan
Giòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!
Đường còn dài, Hờn vương trên quan tái
[A7] Xa xa trông áng mây đầu non [Dm] đoài [A7] [Dm]

[G] Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đoạt thành trì toan xéo giày [D] lăng miếu
[G] Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước [D] ta
[A7] Ôi sông núi nhà rền tiếng muôn [D] dân kêu la

Trước nhục nước nên hòa hay nên [G] chiến?
Quyết Chiến!
Trước nhục nước nên hòa hay nên [C] chiến?
[G] Quyết Chiến! Quyết chiến [D] luôn
Cứu [Em] nước [Bm] nhà, nối [D] chí dân [G] hùng [D] anh

[C] Thế nước yếu lấy gì lo chiến [G] chinh?
[C] Hy Sinh!
Thế nước yếu lấy gì lo chiến [D] chinh?
[G] Hy Sinh! Thề liều [C] thân cho [G] sông núi
[C] Muôn Năm [D] Lừng [G] Uy!

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận