Hồn thiêng đất Việt

Sáng tác: Giang Hạ | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 634

b [Em] #
x2

Thời [Em] xưa thiếu [D] nhi đầu 3 [Em] vá
Cờ [D] lau phất [Bm] cao giữa đồng [Em] sâu
Trò [G] chơi chiến [A] binh trên mình [Em] trâu
Mười [D] hai sứ [Bm] quân cúi gục [Em] đầu

Ngồi [Em] ôn tích [D] xưa nhìn trăng [Em] sáng
Thời [D] gian lướt [Bm] theo vết thời [Em] gian
Tài [G] nhân hóa [A] thân trong lầm [En] than
Hồn [D] thiêng núi [Bm] sông hóa sử [Em] vàng

Trang sử [Em] vàng tình yêu Việt [C] Nam!
Son sắt [Em] từ cái thuở mang [D] gươm,
Thời nỏ [G] cung, thời cưỡi [Bm] voi,
Linh [C] hồn trống [B7] đồng!
Trang sử [D] vàng, Rồng cháy thời [Em] gian
Hóa thân [D] từ đau khổ lầm [Em] than

Người Việt [A] Nam, Lạc Hồng danh [D] tiếng
Mãi tự [Bm] hào con cháu Rồng [Em] Tiên !!!
(Rồng [D] trôi hơn bốn [G] ngàn năm
Hồn [Bm] thiêng đất nước Việt [Em] Nam)

Nhớ sử [D] vàng (nhớ sử vàng),
Dòng máu Hùng [Em] Vương (dòng máu Hùng Vương)
Thoát thai [D] thành (thoát thai thành) văn hiến ngàn [Em] năm
Người VIệt [A] Nam tấm lòng nhân [D] ái
Mãi tự [Bm] hào lịch sử nước Việt [Em] Nam!!!
Thời [D] gian theo vết thời [G] gian
Tình [Bm] yêu đất nước Việt [Em] Nam

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [Am]-[Am]-[Am]-[Am]-[D]-[Am]-[D]-[Am] Nay [C] về thăm [Am] Bến Nhà Rồng Sài Gòn,Gia Định bên dòng (ơ) dòng sông [D] xưa... 1408
1. [Am] Xuống chợ, dắt ngựa đi xuống núi Xuống chợ, uống rượu dắt vợ [C] theo Uống cho [Dm]... 2937
Tôi yêu Ban [E] Mê khi nắng mai chạm [C#m] vào Ban Mê thật ngọt [G#m] ngào, vương theo [D]... 4477
Quảng bình yêu [Am] thương [F] em hát điệu hò [Dm] quan Chiếc thuyền [G] trôi đưa anh về nhật... 2561
1. Lâu lắm chưa về thăm miền thùy [Am] dương [F] Lòng nghe vấn [A7] vương mang nặng nỗi [Dm]... 1440
Bài hát cùng tác giả
Sầu [G] đâu, rụng bến cầu [Dm] ao Nhớ ngày nào mình chơi mua [G] bán Em giả đò [F]... 5067
1. Nhớ thôi bậu [Em] ơi lời yêu thương Nước trôi xuôi [G] dòng con đò buồn Cuộc đời mẹ... 3475
Thời [Em] xưa thiếu [D] nhi đầu 3 [Em] vá Cờ [D] lau phất [Bm] cao giữa đồng [Em] sâu... 634

Nhập bình luận