I'm not her

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 8071

b [G] #
x2

Verse 1:
[D] Been two years, [A] our memories are [G] blurred
[D] Hadn't heard your [A] voice, no, not a [G] word
But still they, [D] they talk about the things we [G] were
They talk about us But [D] I don't know the [A] things that you have [G] heard

Pre-Chorus”
She's [Bm] dancing on your [D] feet
With [A] our song on re-[G] peat
She [Bm] painted every [D] role of [A] us
She's [Bm] taking off her [D] clothes
In the [A] bed you kept me [D] warm
Heard she's [G] everything I [Bm] never [A] was

Chorus:
No, I'm not [Bm] her, no, [D] never will
Never gonna [A] move like her, [G] move like
I'm not [Bm] her, no, [D] never will
Never gonna [A] look like her, [G] be like
I'm not [Bm] her, [G][Bm][A][D] I'm not [D] her (no)
[G][Bm][A][D] At [A] least that's what [G] I've heard

Verse 2:
[D] Me, myself, just [A] stumble under [G] glue
[D] The thing I thought [A] was missing wasn't [G] you
And now I'm no [Bm] longer scared to meet the [G] night
I'm doing alright [D] Me, myself, we [A] started something [G] new

Pre-Chorus
She's [Bm] dancing on your [D] feet
With [A] our song on [G] repeat
She [Bm] painted every [D] role of [A] us
She's [Bm] taking off her [D] clothes
In the [A] bed you kept me [D] warm
Heard she's [G] everything I [Bm] never [A] was

Chorus:
No, I'm not [Bm] her, no, [D] never will
Never gonna [A] move like her, [G] move like
I'm not [Bm] her, no, [D] never will
Never gonna [A] look like her, [G] be like
I'm not [Bm] her, [G][Bm][A][D] I'm not [D] her (no)
[G][Bm][A][D] At [A] least that's what [G] I've heard

Bridge:
[D] Been told that she's the [A] opposite
I [G] kinda like the sound of it
[D] And there's no one [A] like me
And [G] that makes it easier


Chorus:
No, I'm not [Bm] her, no, [D] never will
Never gonna [A] move like her, [G] move like
I'm not [Bm] her, no, [D] never will
Never gonna [A] look like her, [G] be like
I'm not [Bm] her, [G][Bm][A][D] I'm not [D] her (no)
[G][Bm][A][D] At [A] least that's what [G] I've heard


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [Bb][C][Dm] Yeah, finally I realize, that I'm nothing without you I was wrong, forgive me Ah ah ah ah~... 24369
Intro: [G] [C] [Em] [D] Chorus: I can [G] swear, I can joke, I [C] say what's on my mind... 4754
1. Moi je pour-[Am] rais vivre sans un lit Avec un jean et une chemise Je pour-[G] rais vivre sans... 2192
Chorus: I want my [Em] kisses back from you I'm takin' all my [Am] kisses back from you And every... 2214
1. [G] Komo-[D] rebi [Em] ga [Dm] yasashiku [C] sashiko-[Bm] mu oo-[Am] ki na mado [D] no naka [G] Kimi... 3875
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 545013
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 219867
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 213697
Version 1 - lời Việt Khúc Lan: Tình nồng Intro: [Em][Am][D][C][B7]-[Em][Am][B7][Em] 1. Đừng buồn nhé em [Em] hỡi cuộc tình... 193773
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 185859

Nhập bình luận