Jesus - Đấng phục sinh

Sáng tác: Samuel Pan | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | anhsam123 | 4271

b [Dm] #
x2

1. [Dm] Bầu trời u [Bb] ám, mây mờ [A] giăng khắp mọi [Dm] nơi
[Dm] Người người xa [Bb] lánh, nhìn Jê-[Gm7] sus trên thập [A7] giá
Ngài đã [Gm7] chết ôi trong đớn đau vô [Dm] cùng
từ hông [Bbmaj7] Chúa, huyết đổ tuôn [G] tràn
[Dm] Giờ còn đâu [Bb] nữa, hy vọng [Am7] xưa khuất xa [D] rồi

Từ mộ [D] phần Chúa đã phục [G] sinh
Từ mộ [A7] địa Chúa sống hiển [F] vinh
Vượt ngục [Bm] tù bẻ gãy xiềng [Em] ma
Ngài phục [C] sinh oai nghi toàn [A7] thắng
Thiên sứ [Dm] Thánh hòa ca mừng [Gm] vui
"Nầy Jê-[C] sus chẳng ở nơi [F] này
Ngài đã [Dm7] sống đắc thắng vinh [Gm] quang.
Mau đến [A] xem kìa ngôi mộ [A7] trống."
Vì Ngài đã [Dm] hứa gánh lấy thập [Gm] hình
rồi bị [C] chôn trong chốn mộ [F] phần
Ngài đã [Dm7] sống chiến thắng khải [Gm] hoàn.
Khắp thế [A] gian ngợi [A7] khen Jê-[Dm] sus.
.
2. [Dm] Đời người tăm [Bb] tối mang buồn [A] đau kiếp lầm [Dm] than.
[Dm] Lòng người gian [Bb] dối chìm ngập [Gm7] trong bao tội [A7] lỗi.
Từng năm[Gm7] tháng luôn sống trong bao lo [Dm] buồn.
Mọi đau [Bbmaj7] khổ cứ vây bên[G] mình.
[Dm] Ngày dài lê [Bb] bước trong màn [Am7] đêm chén ưu [D] sầu
.
Thật diệu [D] kỳ Chúa đến trần [G] gian
chịu nhục [A7] hình để cứu tội [F] nhân
bị đọa [Bm] đày dưới kiếp tội [Em] ô
Ngày dần [C] qua bơ vơ lạc [A7] lối
Nhận phước [Dm] mới lìa xa buồn [Gm] đau
được cùng [C] đi bên Chúa mỗi [F] ngày
Trần thế [Dm7] hỡi kíp đến ăn [Gm] năn
mau tiếp [A] nghinh Jê-sus Chân [A7] Chúa
Tìm về Cứu [Dm] Chúa Đấng sống đời [Gm] đời
được Ngài [C] yêu tha hết muôn [F] tội,
về với [Dm7] Chúa Đấng Sống yêu [Gm] thương
đến với [A] Ngài ngập [A7] tràn phước [Dm] thiêng

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [Am] Chúa đã đến cho con người, được xem thấy Chúa Cha trên [E] trời Chúa đã đến thăm... 5911
1. Đôi [Dm] khi phải thức đêm [Bb] dài, mới thấy [Gm] quý [C] giờ phút ban [F] mai Có... 9077
1. Từng ngày [C] trôi qua thật [Dm] êm Lặng lẽ [Am7] đi trên đường xa Ngày xa [F] quá... 5715
1. [C] Tìm về [Am] đâu khi [Dm] tâm hồn lạc [Am] lõng [Dm] Còn lại [C] gì trong [Am]... 3129
Sao lại chẳng yêu [Am] tôi khi tôi đang còn sống Sao chẳng thứ tha [Dm] ngay khi tôi còn... 2699
Bài hát cùng tác giả
1. [G] Ngài là Jêsus, Ngài là Vua hiển [D] vinh từ trời Ngài [Em] đã giáng thế chốn tối... 9137
1. [Dm] Trên thập [Gm] giá Chúa gục đầu chết [Dm] lặng Bầu trời [Gm] mây tăm [A7] tối khắp... 6448
1. Từng ngày [C] trôi qua thật [Dm] êm Lặng lẽ [Am7] đi trên đường xa Ngày xa [F] quá... 5715
1. [Em] Xưa tại Bết-lê-hem khắp chốn mọi [B] nơi yên [B7] bình [C] khi vạn vật êm ái giấc... 5609
1. [Dm] Bầu trời u [Bb] ám, mây mờ [A] giăng khắp mọi [Dm] nơi [Dm] Người người xa [Bb]... 4271

Nhập bình luận