Kìa bà nào?

Sáng tác: Hoàng Diệp | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 4395

b [Gm] #
x2

ĐK
Kìa Bà [Gm] nào đang tiến [F] lên như rạng [Gm/Eb] đông. [Dm/F]
Kìa Bà [Gm/Eb] nào đang tiến [F] lên như rạng [Bb] đông.
[Gm] Đẹp như mặt [Gm/Eb] trăng, rực [F] rỡ như mặt [Bb] trời [Gm]
Oai [C/G] hùng như đạo [Eb] binh xếp hàng vào [F] trận Bà là [Gm] ai ? [Dm] [Gm]

1) Bà là [Gm] ai, như huệ giữa chòm [Gm/Eb] gai,
Như hồng thiêng mầu [F] nhiệm
Như đền [F7] vua vinh [Ebmaj7] hiển
Như thành [C#dim] thánh Sa [D] lem [Cm]
Bà là [Gm] ai như hào quang Thiên [Gm/Eb] Chúa
Như mùa xuân không [F] úa
Như vì [F7] sao mai [Bb] rạng, như chính cửa thiên [D7] đàng.

Đk)
Kìa Bà [Gm] nào đang tiến [F] lên như rạng [Gm/Eb] đông. [Dm/F]
Kìa Bà [Gm/Eb] nào đang tiến [F] lên như rạng [Bb] đông.
[Gm] Đẹp như mặt [Gm/Eb] trăng, rực [F] rỡ như mặt [Bb] trời [Gm]
Oai [C/G] hùng như đạo [Eb] binh xếp hàng vào [F] trận Bà là [Gm] ai ? [Dm] [Gm]

2) Bà là [Gm] ai tinh tuyền lúc đầu [Gm/Eb] thai,
Xác hồn như ngọc [F] tuyền
Dư đầy [F7] F7ơn Thiên [Ebmaj7] Chúa
Như nguồn [C#dim] nước vô [D] biên [Cm]
Bà là ai [Gm] tay bồng Vua thơ [Gm/Eb] bé
Tay tràn ơn cứu [F] thế Đấng từ [F] bi nhân [Bb] hậu hằng tiếp đón lời [D7] cầu.

______________________________

ĐK
Kìa Bà [Gm] nào đang tiến [F] lên như rạng [Gm/Eb] đông. [Dm/F]
Kìa Bà [Gm/Eb] nào đang tiến [F] lên như rạng [Bb] đông.
[Gm] Đẹp như mặt [Gm/Eb] trăng, rực [F] rỡ như mặt [Bb] trời [Gm]
Oai [C/G] hùng như đạo [Eb] binh xếp hàng vào [F] trận Bà là [Gm] ai ? [Dm] [Gm]

1) Bà là [Gm] ai, như huệ giữa chòm [Gm/Eb] gai,
Như hồng thiêng mầu [F] nhiệm
Như đền [F7] vua vinh [Ebmaj7] hiển
Như thành [C#dim] thánh Sa [D] lem [Cm]
Bà là [Gm] ai như hào quang Thiên [Gm/Eb] Chúa
Như mùa xuân không [F] úa
Như vì [F7] sao mai [Bb] rạng, như chính cửa thiên [D7] đàng.

Đk)
Kìa Bà [Gm] nào đang tiến [F] lên như rạng [Gm/Eb] đông. [Dm/F]
Kìa Bà [Gm/Eb] nào đang tiến [F] lên như rạng [Bb] đông.
[Gm] Đẹp như mặt [Gm/Eb] trăng, rực [F] rỡ như mặt [Bb] trời [Gm]
Oai [C/G] hùng như đạo [Eb] binh xếp hàng vào [F] trận Bà là [Gm] ai ? [Dm] [Gm]

2) Bà là [Gm] ai tinh tuyền lúc đầu [Gm/Eb] thai,
Xác hồn như ngọc [F] tuyền
Dư đầy [F7] F7ơn Thiên [Ebmaj7] Chúa
Như nguồn [C#dim] nước vô [D] biên [Cm]
Bà là ai [Gm] tay bồng Vua thơ [Gm/Eb] bé
Tay tràn ơn cứu [F] thế Đấng từ [F] bi nhân [Bb] hậu hằng tiếp đón lời [D7] cầu.

______________________________

KÌA BÀ NÀO (Who is this Woman?) - Hoàng Diệp


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [C] Phục sinh vinh quang, mừng [Dm] Chúa sống [Gsus4] lại [C] Tìm chi nơi đây, mộ [F] Chúa... 2028
Từ [Dm] trong bao người dương [F] thế, có được [A7] ai chết đi sống [Bb] lại? Và [C] giữa... 2145
1. [C] Lúc bao người đang ngủ say giấc nồng [Am] có ngôi sao rạng chiếu soi trong đêm trường... 3290
1. Nhìn dòng [E] người đang đi trong trũng bóng chết Ngài [A] xót thương Họ [F#m] tìm hư danh... 8107
1. Đồi Gô-gô-[Dm] tha, đớn đau ngày [Dm] ấy Trời chang chang [Dm] nắng, Chúa mang thập [Dm] giá Bàn... 2758
Bài hát cùng tác giả
ĐK Kìa Bà [Gm] nào đang tiến [F] lên như rạng [Gm/Eb] đông. [Dm/F] Kìa Bà [Gm/Eb] nào đang tiến... 4395

Nhập bình luận